Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en  Oude Maas

De Carnisse Grienden

Diversen

Op deze pagina vindt u ninformatie over allerhande zaken die betrekking hebben op de natuur in Albrandswaard, maar ook daarbuiten. De hoeveelheid informatie is afhankelijk van het aanbod en de relevantie van de informatie voor onze vereniging.

Nu ook interessante links naar andere natuurverenigingen op deze pagina

 

 

 

Bijzondere waarneming van hier zeldzaam voorkomende Middelste Bonte Specht

Middelste Bonte Specht

Beste Natuur bewakers,

 Afgelopen Zaterdag 14 februari  ontdekte ik tijdens het uitlaten van de hond, dat het drukker dan anders was in het park.

Ik zag een aantal mensen met camera's en telelenzen. Ik ben toen wezen informeren wat voor bijzonders er te zien was.

Het bleek dat het om een zeldzame specht te gaan. De middelste bonte specht,(Dendrocopos medius).

Ik naar huis om mijn camera te halen. Ik heb me bij de groep vogelaars aangesloten en heb een behoorlijk aantal foto's gemaakt. Er zijn een aantal opnames die aardig gelukt zijn.

Nog wat details:

De middelste bonte specht lijkt veel op de Grote bonte specht maar heeft in elk kleed een rode kruin.

Roffelt vrijwel niet, hakt het nestgat bij voorkeur  uit in schuin naar boven staande dikke takken.

Legsel  4-6 witte eieren, lengte 21 centimeter.

De middelste bonte specht is in onze streken een incidentele broedvogel van gemengd loofbos.

Naar het  oosten en het zuiden toe is hij in Europa algemener.

Ik heb vernomen dat deze soort in Zuid Holland zeer zeldzaam is.

En ik ben natuurlijk apetrots dat ik een aantal leuke kiekjes heb kunnen maken.

 Met vriendelijke groet,

 Wout Groenendijk  DE GRIENDWERKER

 
 

31 januari, een historische dag voor vereniging de Carnisse Grienden, "De eerste kinderactiviteit was een doorslaand succes".

De eerste kinderactiviteit van de Carnisse Grienden was een groot succes. Het weer: het was twee graden onder nul, maar met een straffe oostenwind kracht 4, was er een  gevoelstemperatuur van min zeven, kortom het was koud en schraal weer, maar  twintig kinderen met ouders lieten zich hierdoor niet tegen houden ze hebben hard gewerkt om een echte griendhut te bouwen, er moest keihard gewerkt worden om de hut op tijd klaar te krijgen, en dat is (bijna) gelukt, maar toch, het resultaat mocht er zijn.  De kleinere kinderen ( en hun moeders) konden kransen vlechten van dunnere wilgentenen.  Verder konden er boven twee vuurkorven popcorn- en broodjes worden gebakken de popcorn werd met ouderwetse "zeepkloppers"in het vuur gehouden en bijna direct braken de maïskorrels open en was de popcorn klaar, een beetje poedersuiker er over heen en smullen maar. Het was een eerste uitdaging voor ons nieuwe bestuurslid Elena Breeman, zij heeft een natuureducatiebedrijfje dus alles ging voor haar van een leiedakje, maar toch Chapeau. En natuurlijk niet te vergeten onze "eigen"griendwerker Wout Groenendijk, die met zijn kennis van de materialen de hut ontworpen heeft, en als aannemer en uitvoerder het bouwen tot een succes maakte.   Wat heel jammer was is dat de griendhut direct na afloop moest worden afgebroken i.o. van de G.Z-H de Groenservice Zuid-Holland die het terrein beheerd, dood zonde.    Meer foto,s op de fotopagina.
 Huismus ook nu weer ongekroonde koning
 

Elk jaar organiseert de Vogelbescherming een vogeltelling. Nooit eerder deden er zoveel mensen mee als dit jaar.
96.904 keer werd de huismus geteld. Vorig jaar werd die ook het meest gezien. Op nummer twee staat de koolmees en op drie de merel.

In totaal zijn 675.000 vogels gezien in tuinen in Nederland.

 

Mussentellers gezocht

Hoeveel mussen leven nu nog in Rotterdam?  Dat is de vraag waarmee het Bureau voor Stadsnatuur worstelt.  Voor het derde jaar op rij roepen het bureau en het Rotterdams Milieucentrum inwoners op om bij te houden hoeveel mussen zij zien en op welke plek.  Deelnemers aan het project Huismussen in Kaart volgen twee cursussen, op 10 en 24 februari in het Natuurhistorisch Museum, en gaan op excursie met mussendeskundige Kees Heij.  Inschrijven is mogelijk tot 6 februari op telefoonnummer 010 - 465 64 96

Geef uw mening over Landschapspark Buytenland op www.landschapsparkbuytenland.nl

 Stop de kolder-red de polder!

En toen ineens was het zover

En toen ineens was het zover. Op de Algemene Ledenvergadering van 17 april 2008 nam de secretaresse van het eerste Carnisse Griendenuur, Truus Visscher-Van Heest. na 35 jaar afscheid. En dat ging niet ongemerkt voorbij.

 Allereerst was daar de toespraak van voorzitter Frans Roos waarin hij aangaf hoeveel bestuursvergaderingen door Truus werden uitgeschreven en hoeveel notulen en jaarverslagen er werden gemaakt. En dat alles met de haar zo vertrouwde typemachine. En vooral hoeveel bestuursleden ze heeft zien voorbijkomen. Zou dat de reden geweest zijn waarom Truus zich van drie brillen bediende?

Ook haalde Frans haar inbreng in het verenigingsblad Griend & Polder aan waarin zij schreef over “Het plantje van Truus”.

Verder memoreerde hij dat Truus, naast al het secretariaatswerk, er o.a. voor zorgde dat eenmaal per jaar de Carnisse Grienden schoon werden gemaakt. Jammer was het dat de Grienden dit jaar zo schoon waren dat Truus haar laatste schoonmaakactie moest worden afgeblazen.

 Toen het Recreatieschap hoorde dat Truus “met pensioen” zou gaan, wilden zij haar graag een “Truus Visscherbank” aanbieden. Deze werd symbolisch door Frans aan haar uitgereikt. De bank komt in de Carnisse Grienden op een plaats die Truus mag aanwijzen.

Het bestuur heeft in overleg met mevrouw Wierks van het Recreatieschap toestemming gekregen om het pad dat van de parkeerplaats van de Carnisse Grienden langs de rivier naar de ligweiden loopt, om te dopen tot het “Truus Visscherpad”. Ook dit werd haar symbolisch overhandigd.

 Maar iemand die zoveel heeft bijgedragen aan het wel en wee van de verenigingen en met hart en ziel haar bestuursfunctie heeft bekleed, mag niet zomaar worden “teruggezet” tot gewoon lid. En zo werd besloten om Truus tot erelid van de vereniging Carnisse Grienden te benoemen.

Bij de oorkonde die Truus kreeg uitgereikt, hoorde een zilveren hanger/broche, gemaakt door een Rhoonse kunstenares, die op artistieke wijze de vorm heeft van een kopstoof. Deze werd haar door komend secretaresse Elma Schreuders opgespeld.

 Ook Truus keek in haar dankwoord niet zonder humor terug op 35 jaar Carnisse Grienden. Haar liefde voor de natuur, haar kennis van flora en fauna, de hebbelijkheden en onhebbelijkheden van de Oude Maas.

Maar vooral haar kennis van het begin, van de oprichting van de Vereniging Carnisse Grienden kwam ter sprake. En de vele leden die zij kent en heeft gekend. Dit alles draagt er toe bij dat zij met een traan afscheid neemt van haar secretariaatsschap.

Zij besloot met de raad aan Elma om vast een kast vrij te maken om het archief te kunnen opbergen en dankte iedereen voor de aandacht.

 

 
Vogels bekijken via de webcam


ZEIST - Vogelbescherming Nederland volgt dit voorjaar op zes locaties vogels in en bij hun nest. Mensen kunnen op de website van de organisatie via webcams het vogelleven 24 uur per dag vanuit de huiskamer volgen.
Dat heeft de Vogelbescherming maandag bekendgemaakt. De Vogelbescherming wil mensen vooral laten genieten van vogels, aldus een woordvoerder. "Op deze manier kun je eens zien wat er zich allemaal afspeelt in het leven van een vogel."

De dieren zijn te volgen vanaf hun aankomst in Nederland na een reis van soms duizenden kilometers, tot het moment dat de jongen uitvliegen.

IJsvogels

Via de webcams zijn steenuilen, torenvalken, gierzwaluwen, lepelaars, grote sterns en ijsvogels te bekijken. De kleine camera's zijn in nestkasten geplaatst, maar soms ook midden in een kolonie vogels.

Bij de ijsvogels bijvoorbeeld is het nog spannend of de verbinding daadwerkelijk beelden oplevert, aldus de zegsman. "Deze vogels broeden in een soort tunnel onder de grond. De webcam is bij de ingang geplaatst. Het is nog even afwachten wat we te zien krijgen."

Bij deze actie wordt samengewerkt met Ecomare, Staatsbosbeheer, Nationaal Park Duinen van Texel, Natuurmonumenten en Utrechts Landschap. De webcams zijn vanaf dinsdag operationeel.

 

Onderstaand bericht stond op de website van de gemeente Albrandswaard:

Actuele info / Bekendmakingen

 
Overige bekendmakingen
Verwijdering zieke bomen Grienden, Johannapolder en Hogeveld

De reden om tot deze kap over te gaan is, dat uit onderzoek is gebleken dat deze bomen met iepziekte of watermerkziekte besmet zijn, waardoor de voornamelijk iepen en wilgen ziek zijn en/of in zwakke conditie.

Om te voorkomen dat meer bomen ziek worden, gaat de provincie Zuid-Holland binnen de gemeente Albrandswaard 487 bomen rooien die tussen de gezonde bomen in staan. Het gaat hier om 145 bomen in de Rhoonse Grienden, 50 bomen in
het Hogeveld en 292 bomen in de Johannapolder.

Het rooien zal plaatsvinden van 21 februari tot 15 april 2008. Herplant gebeurt op plekken waar dit wenselijk is en binnen drie jaar na het rooien.

 De te rooien bomen staan in een gebied dat eigendom is van de het Recreatieschap IJsselmonde dat de kap heeft gemeld bij het ministerie van Landbouw, dat hiervoor toestemming heeft gegeven. De begeleiding van het werk is in handen van de
Groenservice Zuid-Holland, telefoon (010) 2981010).


 
 
Kappen
 
Een nieuwe of bredere weg, herinrichting van een gebied, zogenaamd 'zieke' bomen die zouden leiden tot onveilige situaties. Veel gemeenten, provincies en andere grondeigenaren maken plannen waarbij vaak onnodig een bomenrij met waardevolle eiken, een houtwal met berken, een bosje elzen en wilgen of soms zelfs een heel park dreigen te verdwijnen. Maar ook de tuineigenaar in de buurt die de prachtige beuk in z’n achtertuin wil weghalen omdat hij er "alleen maar last van heeft". Terwijl bijna iedereen ervan overtuigd is dat bomen goed zijn voor de CO2-compensatie en tegen de luchtverontreiniging.

Dreigen bij u in de buurt ook bomen ten prooi te vallen aan de motorzaag? Laat het Vroege Vogels weten. Kijk eerst wel even op de onderstaande kaart of uw melding er al op staat.

De kap van de 487 bomen staat al op de site van Vroege vogels

 

 

De natuur van dode dieren 

Dode dieren in de natuur zijn onmisbaar. Als voedsel voor bijvoorbeeld dassen, raven en muizen, maar ook laten kadavers een breed scala aan insecten en paddestoelen in hun - slinkende - kielzog achter.

 

‘Natuurlijke recycling’ van dieren vormt daarmee een groot goed voor de natuur. Maar wat vindt het Nederlandse publiek? Hoe ervaart u het om tijdens een wandeling in uw favoriete natuurgebied een dood dier tegen te komen? Als walgelijk of waardevol?

 

Met het project ‘Dood doet Leven’ willen ARK Natuurontwikkeling en Staatsbosbeheer het publiek vertrouwd maken met dode dieren in de natuur. En hiermee een lans breken voor een ander Nederlands beleid, dat het achterlaten van kadavers in natuurgebieden toestaat. In een experiment in de Ooijpolder bij Nijmegen, bieden we bezoekers de mogelijkheid om via beelden op deze website of met struintochten naar een kadaverplek kennis over kadavers op te doen.

 

Vereniging de Carnisse Grienden geeft ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan een boekje uit

 

Vereniging De Carnisse Grienden bestond vorig jaar  35 jaar, en bood hierom haar leden een prachtig boekje aan over vogels en planten in de Rhoonse en carnisse grienden.

Het boekje is gelardeerd met prachtige foto,s en een interessant artikel over de historie- en de cultuur van de grienden.  Het boekje beschikt verder over een handig wandelkaartje en een index waarin u kunt zien in welk jaargetijde bepaalde planten in bloei staan.

Het boekje wordt de leden gratis aangeboden.

Het boekje zal ook worden uitgereikt aan mensen die zich nu opgeven als lid, dit kan op deze website.  U krijgt het boekje dan gratis toegestuurd.  Het lidmaatschap kost minimaal € 7,00 per jaar.  Als u zich op deze website opgeeft dan neemt onze ledenadministrateur contact met u op voor het gironummer enz.

Informatie over het lidmaatschap kan verder worden verkregen door een email te sturen aan info@carnissegrienden.nl

Onder de knop bestuur vindt u meer informatie over het boekje en de uitreiking er van aan burgemeester Harald bergmann van Albrandswaard.

Hoogwater en de griend

Met een flinke Noordwesterstorm wordt het water van zee hoog opgestuwd de rivieren op, Onze Deltawerken houden dit grotendeels tegen maar het waterpeil op de rivieren stijgt toch tot hogere waarden dan normaal.  Dus ook het water in de Oude Maas stijgt, en dat merk je direct in de grienden. Onze grienden zijn buitendijkse getijdengrienden waar het water bij vloed en eb in en uitstroomt,bij deze windkracht kunnen ze onderlopen.  Dieren zoeken dan een hoger heenkomen zoals deze rat (foto Elma Schreuders). Voor andere dieren is dit lastiger zoals b.v. voor mollen, ook hazen krijgen problemen als het hoogwater is, Zij rennen van het ene naar het andere droge punt.  Er zijn nog steeds mensen die hun hond, tegen de regels,laten loslopen.  Deze honden gaan, zo is hun natuur nu eenmaal achter deze vluchtende hazen aan, die dan vaak zwemmend een heenkomen moeten zoeken en geen partij zijn voor de hond.  Houd u dus a.u.b. uw hond aan de lijn, zeker bij dit weertype.

Monumentale bomen zijn door hun imposante verschijning, natuurwaarde of de bijzondere plek die ze in de geschiedenis innemen, van landelijke importantie. Ze maken deel uit van ons natuurlijk erfgoed. Aan zorgvuldige omgang en adequate bescherming ontbreekt het echter stelselmatig. Vele monumentale bomen zijn inmiddels verdwenen. Wat gaat er mis?
De kapverordening staat in nogal wat gemeenten op de helling en er komt veelal een systeem voor terug dat niet direct een verbetering is. Misschien dat op korte termijn de Monumentale bomen er nog baat bij hebben, maar de Bomenstichting heeft ernstige twijfels over een goede bescherming op langere termijn.

De visie van de Bomenstichting is te lezen in het boekje 'Geef monumentale bomen een toekomst'. Daarin het onderzoek naar de oorzaken en naar benutte en onbenutte juridische, beleidsmatige en andere mogelijkheden. Voor prijzen en bestellen
www.bomenstichting.nl
Eén vogel doet de wetenschap versteld staan Bron AD
WELLINGTON - Wetenschappers in Nieuw-Zeeland staan versteld van een grutto die non-stop 11.500 kilometer heeft gevlogen. De trekvogel kan worden gevolgd omdat zij begin dit jaar een zendertje kreeg ingeplant.

De Grutto.                                                                                             De trip van 11.500 kilometer is een trekvogelrecord.
Onderzoeker Phil Battley van de Massey Universiteit in Nieuw-Zeeland houdt via de satelliet sinds februari in totaal zestien grutto’s in de gaten.

 
Bevers in de Carnisse Grienden 27-8-2007

Van Bevers in de Biesbosch weten we allemaal, dat er één in Klein Profijt huisde wisten we denk ik ook allemaal.  Of deze laatste nog leeft is echter onbekend. Maar nu zou er in de Carnisse grienden een bever zijn gezien met misschien zelfs een jong.  Ook zou er sprake zijn van een nieuwe burcht naast al bestaande burchten.  Ga er a.u.b. niet naar zoeken, u zou ze ook niet vinden want zelfs degene die ze heeft gezien en die in het gebied woont viel het nu pas op.  Het is niet echt vreemd dat er steeds vaker bevers buiten de Biesbosch worden aangetroffen, het leefgebied wordt er door de veelheid aan bevers steeds kleiner.  Er zijn inmiddels buiten de Brabantse en Hollandse Biesbosch al bevers gesignaleerd in de Sliedrechtse Biesbosch en in de Hoeksche waard.

Leuk voor kinderen, ....lekker dichtbij!

Iedere eerste zaterdag van de maand in Hoogvliet

Vanaf maart is op de Ruige Plaat elke eerste zaterdag van de maand een bijzondere activiteit. De openingstijden zijn van 14:00-16:00 uur. Trek kleren en schoenen aan die vies mogen worden, het is érg nat en modderig op de natuurspeelplaats. En neem zelf iets te eten of te drinken mee. Dat kun je dan opeten of opdrinken bij een lekker warm kampvuur.  Je vindt de Ruige Plaat aan de rechterkant van de Venkel weg, net voorbij de kruising met de Herikweg in Hoogvliet.  Meer informatie: Ineke van Dort, ARK Natuurontwikkeling, 06-20449875, www.ark.eu  Het is leuk en gratis   (Ik zou het wel weten, lekker buiten in de bagger spelen....hutten bouwen en vuurtje stoken).

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor vogels in Nederland

 Op donderdag 23 augustus presenteerden SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland in de Oostvaardersplassen de Vogelbalans 2007.

Nederland is een prachtig vogelland, maar de vogels die u vandaag de dag ziet, zouden over een aantal jaar uit ons land verdwenen kunnen zijn. De klimaatveranderingen die nu al gaande zijn hebben namelijk grote gevolgen voor de vogels in Nederland.

Nieuw onderzoek laat zien dat vogels hun verspreiding en trekgedrag aanpassen, of dat ze in problemen komen bij het zoeken naar voedsel voor hun jongen. Vertrouwde vogelsoorten trekken weg uit Nederland. Door de zachte winters is er een opmars van zuidelijke broedvogels naar ons land, zoals bijeneters en kleine zilverreigers.

Welke soorten laten grote veranderingen zien en waarom? En kunnen we iets doen? Dit is te lezen in de

 Vogelbalans 2007.  U kunt de Vogelbalans 2007 hier downloaden (pdf, 4 MB).

 

Bijna twee miljard euro voor mooier platteland

DEN HAAG - De plannen om het platteland mooier, vitaler en leefbaarder te maken kunnen doorgaan. De Europese Commissie gaf woensdag groen licht voor de Nederlandse voorstellen waarvoor ongeveer 2 miljard euro beschikbaar is. Minister Gerda Verburg (Landbouw) reageerde verheugd op de instemming uit Brussel: "Hiermee kunnen we voorlopig uit de voeten".

Van het beschikbare geld is bijna 500 miljoen euro afkomstig van de Europese Unie. Rijksoverheid en gemeenten dragen samen eenzelfde bedrag bij.
Het geld gaat onder meer naar modernisering van landbouwbedrijven, steun aan toeristische activiteiten, dorpsvernieuwing en agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
 
Fietsrouteplanner
Automobilisten en voetgangers konden al langer hun route uitstippelen met een digitale routeplanner. Maar voor fietsers bestond die mogelijkheid nog niet. Daar is nu verandering in gekomen.

Voor het woon-werkverkeer wilt u graag de snelste route, maar voor bijvoorbeeld een tochtje op zondagmiddag met uw kinderen zoekt u een fietsroute door een groen gebied. Voor het uitstippelen van beide routes kunt u de digitale fietsrouteplanner gebruiken. Deze is ontwikkeld door de provincie Zuid-Holland en de Fietsersbond.

Hoewel de Fietsrouteplanner officieel in gebruik is blijft deze continu in ontwikkeling! Wellicht kunt u momenteel bepaalde straten niet vinden of lijken sommige routes niet logisch. Hier wordt aan gewerkt!

Zie link onderaan deze pagina
 

Interessante links naar andere natuurverenigingen

 

Natuurvereniging Ridderkerk

Natuur- en vogelwacht "De Alblasserwaard"

Hoekschewaards Landschap

Stichting Bomen over Leven

Natuur avontuur - spannende natuurbeleving - boeiende milieu educatie - theater acts

Vogelwerkgroep Ridderkerk en Barendrecht

De mooiste vogelsite in beeld en geluid

Grutto koning onder de weidevogels

De vogelkijkhut (ook de Carnisse grienden)

De griendwerker

De Kleine Duiker

one in a billion shot -  diaserie

http://albrandswaard.goedbegin.nl/

 

 

 

 

Activiteiten in de Biesbosch

Gids met 600 soorten bomen

Meer dan 2000 wandelingen

Nederlands soortenregister, allerlei diersoorten in Nederland

Vele plantensoorten van Katholieke Universiteit Leuven en Kortrijk

Natuur-West-Nederland.startpagina - De natuur bij u in de regio

Natuurlijk platteland

Fietsrouteplanner Zuid-Holland

www.polderdag-rhoon.nl

Bomenstichting

Website van het PPA  Landschapspark-buytenland