Foto's en verslagen van activiteiten

Laatste activiteiten


Fotografie workshop

Met veel plezier heeft Albert van Boerum weer de jaarlijkse fotografie workshop georganiseerd voor de vereniging.

 

Het thema was deze keer ""het karakter van de Grienden". Hoe ziet een ieder de grienden en hoe leggen we dit vast. 

 

Na een korte voorbespreking zijn we met z'n allen de grienden ingetrokken en hebben mooie foto's gemaakt. Zo tegen de middag zijn we teruggegaan en hebben we nog enkele foto's van de deelnemers besproken op de beamer. Erg leuk om te zien dat velen mooie foto's van de grienden hebben kunnen maken.

de foto's van Herman Vrijhof


de foto van Mia Reesink


de foto's van Miranda Lugtenburg


de foto's van Peter de Hees


de foto's van Raymon van Steenbeek


De foto's van Mirjam RosierVereniging De Carnisse Grienden plant wilgenstaken bij zorgboerderij De Thuishoeve.

 

In het late najaar van 2017 kwam bij vereniging De Carnisse Grienden de vraag van stichting De Thuishoeve naar de mogelijkheid van koop van wilgenstaken. De stichting wilde een stuk weiland achter de boerderij aan de Kerkstraat 25 in Poortugaal dat bekend staat als boerderij van Verhoeff, omzomen met wilgen.

Bij die vraag kwam het idee bij het bestuur van De Carnisse Grienden op om te zien of er een gezamenlijke actie van gemaakt kon worden. Er werd met de stichting over dit idee van gedachten gewisseld en aan aannemer Van Aalburg griendhouthandel BV die de Rhoonse grienden onderhoudt, werd gevraagd of er mogelijk wilgenstaken ter beschikking gesteld konden worden. Van Aalsburg BV vond dit een prima initiatief waar zij graag aan wilden meewerken en uiteindelijk werd er een datum geprikt waarop de staken de grond in konden.

Zaterdagmorgen 10 maart was het dan zover. Na de gastvrije koffie bij de Thuishoeve en een presentatie waarmee door De Carnisse Grienden werd aangegeven wat voor unieke gebieden de buitendijkse grienden zijn en welke doelstellingen er door de vereniging worden nagestreefd, werden de staken aangevoerd en gingen een vijftiental volwassenen en 9 kinderen aan de slag met het boren van gaten als voorbereiding voor het planten van de staken.

Het was nog een hele klus om de klei zover te krijgen dat de staken er in konden, maar er werd hard gewerkt en na zo’n twee uur vol spierkracht en plezier, stonden de 80 staken klaar om in het komende jaar uit te kunnen lopen.

 

Onze speciale dank gaat naar Van Aalsburg BV die de wilgenstaken ter beschikking heeft gesteld.

 


20 januari 2018 - Jungletocht

Het was even erg spannend of de jungletocht wel door kon gaan. Donderdag stormde het zo erg, het water stond zelfs met laag water erg hoog, dus dan was er geen doorkomen aan.

Gelukkig waren de voorspellingen voor zaterdag gunstig, het waterpeil was wel iets hoger dan normaal, maar het was te doen.

Met goede moed gingen we met 6 personen op stap. De toegangsweg naar Klein Profijt werd  verspert door drie omgevallen bomen, dus daar begon de jungletocht eigenlijk al.

In het griend was ook goed te zien dat er veel omgewaaid was. De zogenoemde wentelbomen waren inderdaad gewenteld.  Het was ook moeilijker onze weg te vinden, dus zeker op het laatst zochten we naar de gemakkelijkste (droogste)weg om het griend weer uit te komen. We kwamen uit in de sloot langs het normale pad en hebben daar een stukje doorgelopen tot we een gunstige plek vonden om omhoog naar het pad te klimmen. Door elkaar te helpen kwamen we  allemaal weer veilig op het goede pad terecht.

We zagen het speenkruid al in bloei en de zomerklokjes kwamen ook al  naar boven.

Het ziet er echt uit als een jungle, omgevallen bomen, helemaal met mos bedekt en dan al die eikvarens die het er zo goed doen. We hebben ook meerdere rode kelkzwammen gevonden. Dit is een zeldzame bekerzwam, maar in Klein Profijt en de Eendenkooi zien we ze ieder jaar weer volop verschijnen.

Het was een inspannende en aangename wandeling en na afloop was er weer als vanouds een heerlijk kom bruine bonensoep. Elma , weer bedankt.


Nieuwjaarsreceptie 2018

Wij vonden het een zeer geslaagde bijeenkomst en danken u voor uw komst.

 

Onze speciale dank gaat ook nu weer uit naar de scouts van Fridtjof Nansen voor hun gastvrijheid en uiteraard naar Teus Kraaijeveld die weer op voortreffelijke wijze gezorgd heeft voor de inwendige mens.


9 december - rondleiding door de Johannapolder

Zaterdag 9 december verzorgde de Vereniging Carnisse Grienden een rondleiding door de Johannapolder. Deze activiteit vond plaats in het kader van de officiële opening na de herinrichting van dit gebied. Ondanks de winterse weersomstandigheden, met Hollandse wolkenluchten en felle onweersbuien, vertrokken we met acht personen vanaf de jachthaven. Na een blik over de Oude Maas vanaf het nieuwe uitkijkpunt trok de tocht westwaarts richting het struingebied. Gedurende de wandeling werden met name de natuurlijke processen in het gebied besproken. Veel dieren zagen we niet, maar wel Grote bonte specht, Gaai, Buizerd en Staartmees.


9 december - heropening van de mooie Johannapolder.


9 december – Natuurexcursie Johannapolder en kaboutertocht in de Rhoonse grienden.

Op dezelfde zaterdag 9 december verzorgen wij van 12:15 tot 15:00 uur de zo bekende Kaboutertocht door de Rhoonse Grienden.

Elena Breeman ontvangt u op de parkeerplaats van de Rhoonse grienden en zal u wegwijs maken.

 

Dit is speciaal voor de kleintjes die op bezoek gaan bij kabouter Ebi. Op hun tocht door de grienden moeten zij kleine opdrachtjes vervullen.

Kabouter Ebi is zoals altijd heel blij als hij de kindertjes zijn thuis kan laten zien.

 

Ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij onze stand op de informatiemarkt of eventueel meteen op de parkeerplaats bij Elena.

U bent niet gebonden aan tijd, u kunt zelf bepalen wanneer u de tocht met de kleintjes gaat doen en ook deze activiteit is gratis.

 

Voor meer informatie over de heropening Johannapolder zie: http://www.heerlijkbuiten.nl/johannapolder .


Foto's van de zomerfair


De Carnisse Grienden wandelt met groep 6 van de Don Boscoschool.

Op 06 september werd er wederom gewandeld met kinderen van de Don Boscoschool, dit keer met groep 8, en ook nu waren Netty Wermeester en Paul du Mez bereid gevonden de kinderen te begeleiden.

Netty vertelde voorafgaande aan de wandeling dat de grienden onder invloed staan van het getij van de zee en dat de planten die er te vinden zijn, zich hebben aangepast aan deze invloed. Daarbij werd gebruik gemaakt van foto’s die de flora in de verschillende seizoenen lieten zien.

Aansluitend gingen de tocht richting Rhoonse Grienden. Op de parkeerplaats werden de kinderen op de foto gezet en in twee groepen verdeeld waarna de wandeling van start ging.

Onderweg werd er o.a. verteld over de geneeskrachtige en cosmetische eigenschappen van de planten en werd aan de kinderen gevraagd aan te geven wat hun aandacht trok zodat daar op ingespeeld kon worden. En daar werd gretig gebruik van gemaakt.

Uiteraard werd ook nu de beverburcht bezocht, maar ook nu weer gaven de bevers niet thuis.

Er werden door sommige kinderen prachtig mooie boeketten samengesteld. Helaas mochten die na terugkeer niet naar de klas worden meegenomen.


LIONSCLUB RHOON OUDE MAAS OVERHANDIGT CHECK AAN VERENIGING DE CARNISSE GRIENDEN.

Voorzitter Leo Heezen en secretaris Elma Schreuders van vereniging De Carnisse Grienden waren op 18 juli door de Lionsclub Rhoon Oude Maas uitgenodigd een presentatie te komen geven van het door de vereniging  in eigen beheer uitgegeven nieuwe griendennatuurboekje "Flora en Fauna van de Rhoonse en Carnisse Grienden en Klein Profijt".

 

Leo legde aan de hand van een PPS uit waarvoor de vereniging staat en wat de speerpunten zijn. Dit leverde vragen van de aanwezigen op die Leo deskundig wist te beantwoorden.

Ook lichtte hij toe hoe het natuurboekje is ontstaan en toonde hij foto’s van enkele soorten die specifiek in de grienden te vinden zijn.

 

Aan het einde van de avond overhandigde president Simon van Praag van de Lions een check ter waarde van € 1250,00 aan de vereniging. Mede door deze gift is de uitgave van het natuurboekje mogelijk geworden.

 

Vereniging De Carnisse Grienden dankt de Lionsclub Rhoon Oude Maas voor haar sponsoring en haar gastvrijheid. Het was een bijzondere avond.


Foto's van de macro fotografie workshop 15 juli 2017

Aad Leuver


Ineke Ruissen


Peter de Hees


Saskia de Ruijter


Annemarie van Wolfswinkel


Jos Snijder


Edwin Hazekamp


Albert van BoerumBeverwandeling Rhoonse Grienden, 17 mei 2017.

We hebben erg geboft met het weer, de warmste dag tot nu toe in 2017.

Het aantal deelnemers stond op 13, Elma heeft mij vooraf gebeld dat zij en Carolien Wierks, (Staatsbosbeheer) ook mee wilden. Dat was geen probleem.

Maar tijdens het verzamelen kwamen er nog 6 personen bij die zich niet aangemeld hadden. Uiteindelijk zijn wij met 21 personen vertrokken. Daarom was het heel goed dat Corry en ik samen de rondleiding deden.

Toch zijn we een deel van de groep even kwijtgeraakt, die bleven achter bij Cor Schaap, de beverexpert die vaak in de Rhoonse Grienden te vinden is. 

Hij wees ons op de eerste bever. Daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt, dus al snel was de eerste bever in beeld. Daar zijn toen een aantal deelnemers achtergebleven.

Vet genieten voor iedereen. 

Onderweg was er heel veel herrie in het griend, een groep dames deed een bootkamp. Bij de twee bankjes waren ze druk in de weer en dat zie je ook niet iedere dag.

Ik heb gevraagd of ze via dezelfde weg terug wilden gaan, omdat wij bij het achterste bankje op de punt nog naar de bevers wilden speuren. Was geen probleem. Op dat bankje zaten al 2 dames die de bever al hadden zien zwemmen. De groep was te groot om daar met ons allen te staan wachten of hij misschien nog een keer langs zou komen.

We zagen daar ook een moterboot voor anker liggen en een kleiner motorbootje kwam uit de richting van Klein Profijt. 

Ik heb ze aangesproken om ze te waarschuwen want volgens mij mag je daar helemaal niet komen met een motorboot. Een van de bestuurders deed het al jaren, zei hij en er stond volgens hem nergens aangegeven dat het niet mocht.

Na dit kleine incident zijn we gewoon weer verder het prachtige griend in gegaan, want daar is nog veel meer moois te beleven.

Op de terugweg zijn we weer langs de burcht gelopen, maar we hoorden geen geluid, dus waarschijnlijk waren allebei de bevers buiten.

Toen besloten we terug te gaan naar de parkeerplaats, maar net toen ik bij de uitgang stond om nog even uit te leggen waaraan je een spindotter kunt herkennen, stond Cor Schaap te wenken dat hij een bever had gespot. Dus wij weer verderop gaan kijken en daar zat de bever inderdaad rustig takken van de wilg te knagen.

Dat was een prima afsluiting. Iedereen ging heel tevreden en voldaan naar huis, mede dank zij Cor Schaap.

Netty Wermeester


Vereniging De Carnisse Grienden presenteert nieuw griendennatuurboekje.

Tijdens de algemene leden vergadering, op 13 april jl., presenteerde het bestuur van vereniging De Carnisse Grienden

het vernieuwde griendennatuurboekje; “Flora en Fauna in de Rhoonse en Carnisse Grienden en Klein Profijt”.

Als basis is het bestaande boekje van de vereniging: “Planten en Vogels in de Rhoonse en Carnisse Grienden”

gebruikt, het is evenwel meer uitgebreid en de soorten die er in worden beschreven, zijn soorten die expliciet in de

grienden voorkomen. De heer Piet Heezen van het Rabobank Coöperatiefonds mocht het eerste exemplaar in

ontvangst nemen.

De realisatie van het griendennatuurboekje is in eigen beheer van de vereniging uitgegeven en is volledig door

vrijwilligers gedaan. Zij hebben zich maandenlang verdiept in het verzamelen van gegevens en foto’s, en de

beschrijvingen van de verschillende soorten flora en fauna die in de griendengebieden te vinden zijn. Het uitgeven van

dit boekje zou niet mogelijk zijn geweest zonder hun hulp en expertise.

Maar ook zonder de geldelijke hulp van het Rabobank Coöperatiefonds, het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde en

de Lionsclub Rhoon Oude Maas zou het uitgeven van een dergelijk boekje niet tot de mogelijkheden behoren. Mede

door hun bijdragen heeft dit boekwerkje het licht kunnen zien. De vereniging waardeert hun geste zeer.

Ook Amber Nederhand en Niels Godijn delen in de dank van de vereniging. Amber heeft de lay-out voor haar

rekening genomen en heeft er een prachtig boekwerkje van gemaakt.

Niels heeft met zijn natuurexpertise er zorg voor gedragen dat veel wetenswaardigheden van de soorten zijn

opgenomen in het griendennatuurboekje.

En uiteraard ook dank aan degene die hun foto’s gratis ter beschikking hebben gesteld t.b.v. het boekje. Hun namen

staan vermeld in het boekje.

Het griendennatuurboekje is hoofdzakelijk bedoeld als welkomstgeschenk voor nieuwe leden, maar zal ook worden

gebruikt bij presentaties op scholen in Albrandswaard


De Carnisse Grienden wandelt met groep 6 van de Don Boscoschool.

Het was een hele warme ochtend die 15de juni toen Netty Wermeester, gids van de vereniging De Carnisse Grienden, in de klas voor 31 leerlingen van groep 6 van de Don Boscoschool vertelde over de geschiedenis van de Rhoonse Grienden. Zij liet daarbij met behulp van foto’s zien wat er zoal te vinden is aan flora en fauna in het gebied.

Aan de hand van het nieuwe natuurboekje “Flora en Fauna in de Rhoonse en Carnisse Grienden en Klein Profijt” dat de vereniging dit jaar geheel in eigen beheer heeft uitgegeven, werden de kinderen opmerkzaam gemaakt op de eigenschappen van de verschillende planten die er groeien, op het leefgebied van vogels en insecten, en op de getijdewerking van het gebied. Vooral het verhaal over de bevers had de belangstelling van de kinderen.

Aansluitend ging een groep opgetogen scholieren, onder begeleiding van de gidsen Netty Wermeester en Paul du Mez en enkele leerkrachten, richting de Rhoonse Grienden. 

Er werd gevoeld en geroken aan de verschillende planten en er werd zelfs een heuse sprinkhaan tevoorschijn getoverd die niet zo blij was met de aandacht die hij onverwachts kreeg.

Het bezoek aan de beverburcht bleek een hoogtepunt te zijn van de tocht, maar helaas liet zich geen bever zien op dat moment. Maar dat mocht de pret niet drukken en om 12.00 uur kon de groep, na een warme wandeling, moe maar toch voldaan aan de lunch op school.

Met dank aan Netty Wermeester en Paul du Mez die de groep zo goed hebben begeleid.


Broedvogelexcursie langs de Koedood

Op zaterdagochtend 13 mei verzamelden zich twaalf vroege vogels rond het ochtendgloren langs de Koedood. Het weer was gunstig om op zoek te gaan naar broedvogels, een prima temperatuur en nagenoeg windstil. In een orkest van vogelzang wandelden we door de Koedoodzone. In de ruigten konden we diverse soorten fraai bekijken, zoals Grasmus, Rietzanger en Roodborsttapuit. De Sprinkhaanzanger en Blauwborst gaven een heuse show en waren een primeur voor diverse aanwezigen. In het struweel zagen we andere soorten, waaronder Fitis en Zwartkop. Tijdens het lopen vlogen er nog enkele vogels over: groepen Brandganzen op weg naar het hoge noorden, een luid roepende Scholekster en jagende Visdiefjes boven de sloot. Op de terugweg lag de focus op het water, hier onder andere Fuut, Knobbelzwaan en Meerkoet op nest. In de rietkraag hoorden we talloze Kleine karekieten en zelfs een man Rietgors. Aan het einde van de wandeling werden we nog getrakteerd op een zingende Koekoek.

Al met al was het een zeer geslaagde excursie waarbij we 32 vogelsoorten hebben waargenomen. Zoals u begrijpt ging iedereen tevreden huiswaarts. 


Algemene ledenvergadering


40ste SCHOONMAAKACTIE VAN VERENIGING DE CARNISSE GRIENDEN.

Op zaterdagmorgen 11 maart jl. werd op het terrein van de firma Kraaijeveld aan de Koedoodsehaven te Barendrecht  om 10.00 uur het startschot gegeven om de Carnisse Grienden te gaan schonen. De mensen van Staatsbosbeheer die het gebied beheren, hadden de nodige gereedschappen klaar gelegd.

                                                                  

Het was voor de 40ste keer dat de schoonmaak van de grienden werd georganiseerd door de vereniging. Begonnen in 1978 is het een jaarlijks terugkerende activiteit die veel enthousiaste mensen trekt.

Om de grienden te kunnen schonen, moet rekening worden gehouden met het tij van de Oude Maas. Het moet op een zaterdagochtend aan het begin van extra laag water zijn om van de paden te kunnen afwijken en er moet rekening worden gehouden met opkomend water.

De eerste helft van maart is bepalend omdat het dan meestal niet zo extreem koud meer is, alhoewel we dat ook eens hebben meegemaakt en de schoonmaak toen om die reden niet door kon gaan.

De eerste helft van maart is ook doorslaggevend omdat dan het broedseizoen nog niet is begonnen. Maar ook hier kun je worden verrast door de natuur en zijn de vogels soms hun cyclus vooruit.

 

Elena Breeman heette de deelnemers welkom. Zij vertelde dat men op jonge planten moest letten om die zo mogelijk niet te vertrappen, en dat men elkaar diende te waarschuwen als er nesten zouden worden gevonden. Maar zoals verwacht bleek dat de broedtijd nog niet was begonnen.

Ook de beverburchten werden genoemd en uiteraard gold ook hier dat deze niet verstoord mochten worden. Maar dat risico was klein omdat de burchten goed verborgen liggen en niet makkelijk te benaderen zijn.

Elena stelde tevens haar opvolger Niels Godijn voor. Hij gaat de organisatie van de schoonmaak in het vervolg op zich nemen.

 

Na de koffie, thee en frisdrank trokken zo’n 75 deelnemers, onder wie veel kinderen en de scouts van Fridtjof Nansen, gewapend met plastic vuilniszakken, prikkers, harken, grijpers en handschoenen de grienden in om het achtergebleven afval te verzamelen. En afval lag er. Aan het einde van de ochtend, nadat alles op het startterrein was bijeengebracht, bleek tussen de blauwe zakken een heuse gasfles te liggen. Gelukkig had die zijn beste tijd gehad en leverde zo geen gevaar meer op voor de omgeving.

 

Aan het einde van de activiteit stond de traditionele erwtensoep, gesponsord door de heer Teus Kraaijeveld, op de deelnemers te wachten en konden de kinderen boven een vuurkorf met wilgentakken stokbroodjes bakken. De witte gezichtjes hadden nu een frisse rode kleur gekregen. De kleding en laarzen gaven aan wel een wasbeurt te kunnen gebruiken.


Jungletocht 28 januari 2017

De uitgestelde tocht van 14 januari jl. vanwege het hoge water, is op 28 januari wel doorgegaan.

Onder deskundige leiding van Netty Wermeester hebben we deze tocht gemaakt. We waren met 8 personen, waaronder 3 jongens, die deze tocht heel “spannend en uitdagend “ vonden.

Deze Jungletocht is toch - zeker in de winter - heel iets anders dan langs de gebaande paden dit gebied doorkruisen. Laarzen zijn hard nodig en ook een stevige stok om je evenwicht te bewaren.

Onze gids Netty Wermeester wist op een enthousiaste  wijze heel veel te vertellen over de flora en fauna in dit gebied. Het lijkt of alles in de winter stil staat, maar dat is zeker niet het geval.

Voortdurend zijn er allerlei planten bezig met hun groeiproces, mede door de wisselende waterhoogte in dit gebied.

Een bijzonder gezicht is ook dat takken van bomen die omgevallen zijn, toch weer loodrecht doorgroeien.

 

In dit gebied is ook de bever actief. Afgekloven wilgentakken, glijwallen naar het water en stapels takken die bij elkaar gesleept zijn, waren hiervan de bewijzen.

 

Wij vonden het een avontuurlijke en leerzame tocht, met heel veel interessante onderwerpen, die door Netty met veel vakkennis en enthousiasme werd gebracht. Daarvoor dank namens de deelnemers.

 

Bij terugkomst op de parkeerplaats van Klein Profijt  kregen we van Elma en haar man nog een heerlijke kop erwtensoep. Dit smaakte uitstekend na deze tocht.  

 

Huib Westerhout.


Braakballen pluizen

Op dinsdag 17 januari vond het jaarlijkse braakbalpluizen plaats. Gedurende deze avond werd de inhoud van de uilenballen uitgeplozen en gedetermineerd. Dit heeft als doel meer kennis te vergaren over het eetgedrag van de uilen en de verspreiding van kleine zoogdieren in onze gemeente.

 

Ondanks de schrale opkomst was het een buitengewoon gezellige en productieve avond voor zeven personen. In totaal zijn er een kleine honderd muizenschedels aangetroffen, verdeeld over vier soorten. Opmerkelijk is het lage aandeel spitsmuizen in vergelijking met andere locaties in Albrandswaard. Als alle data is geanalyseerd zullen de resultaten via één van de nieuwskanalen van de vereniging worden gepubliceerd. Wordt dus vervolgd.

Resultaten pluisavond

Op 17 januari jongstleden heeft Vereniging de Carnisse Grienden een braakbalpluisavond georganiseerd voor belangstellenden. Tijdens deze avond werden een fors aantal braakballen van Kerkuilen uitgeplozen. Deze waren afkomstig uit de nestkast in de Vlakkenburg aan de Essendijk te Rhoon. Jaarlijks wordt de nestkast schoongemaakt, waarbij de braakballen die in de kast liggen worden verzameld.

De braakballen bestaan uit onverteerbare resten van prooien van de uilen, zoals botten en haren. Aan de hand van de schedels kunnen we zien om wat voor soort muizen het gaat. Tijdens de educatieve avond werd vooral het verschil tussen de drie muizengroepen belicht: woelmuizen, ware muizen en spitsmuizen. De pluizers hadden dit al snel in de vingers en peuterden maarliefst 235 muizen uit de braakballen, verdeeld over zes soorten. Met ruim 74% van het totaal was de Veldmuis de grote winnaar (of eigenlijk verliezer...) van de avond. Ook Huisspitsmuis werd met 21% geregeld aangetroffen.

In het bijgaande staafdiagram zijn de resultaten van zowel 2015 als 2016 weergegeven. Hier is te zien dat het dieet van de uilen in beide jaren verrassend vergelijkbaar is. Komende winter zullen we zien of dit ook in 2017 zo is.

klik op de grafiek voor een grotere versie.


Nieuwjaarsreceptie 2017

Het zal ongetwijfeld aan de weersomstandigheden hebben gelegen, maar de groep die de

nieuwjaarsreceptie bezocht op de Fram was kleiner dan gewoonlijk het geval is.

Heel begrijpelijk want het is uiteraard niet de bedoeling om elkaar de hand te willen schudden en daarbij

het risico op een ongeluk door gladheid te lopen.

Maar het was er niet minder gezellig om. De scouts van Fridtjof Nansen hadden de verwarming lekker

warm gestookt en de erwtensoep met stokbrood en de gegrilde worst waarop Teus Kraaijeveld ons

trakteerde, waren in een mum van tijd op en verdwenen.

Het was de eerste nieuwjaarsreceptie van Leo Heezen als voorzitter van de vereniging. Onder andere

refereerde hij daaraan, maar ook passeerden de hoogtepunten van het afgelopen jaar de revue.

Zijn speciale dank ging in zijn toespraak uit naar Elma Schreuders en Daan van Zanten die, na het

wegvallen van voorzitter Henk Zuidam, naast hun normale bestuurstaken, drie jaar lang het

plaatsvervangend voorzitterschap hebben vervuld en daarbij de vereniging gaande hebben gehouden.

Leo gaf aan wat de punten zijn van het bestuursbeleid in 2017. Zo kwam het 45-jarig bestaan van de

vereniging en de heruitgave van het natuurboekje te berde. Dit boekje zal onder de naam “Flora en Fauna

van de Rhoonse- en Carnisse Grienden” tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdagavond

13 april worden gepresenteerd.

Uiteraard kwamen ook de actuele punten, zoals het Buijtenland van Rhoon, de windturbineproblematiek,

de sanering van de Rhoonse Stort, de kwaliteitsimpuls van de Johannapolder, de gesprekken over de

polder Albrandswaard en de activiteiten aan bod.

Voor wat betreft het laatste gaf Leo aan dat Niels Godijn zich gaat bezig houden met het organiseren van

de activiteiten.

Het plan om tijdens zijn toespraak het bestuursbesluit om Teus Kraaijeveld te benoemen tot lid voor het

leven en hem de daarbij behorende oorkonde te overhandigen, moest jammer genoeg later, en met minder

toeschouwers, plaatsvinden omdat Teus eerder verhinderd was.

Uiteindelijk werd de gasten gevraagd naar de voorplecht van de Fram te gaan waar de traditionele

groepsfoto werd gemaakt door Ad Schreuders.


Wet natuurbescherming

Op 10 nov is er door Sander Elzerman een presentatie gegeven over de nieuwe Wet Natuurbescherming,  die per 1 jan 2017 van kracht wordt. De bijeenkomst was in het Jongeren Centrum Albrandswaard en werd bezocht door zo’n 25-tal belangstellenden. Tijdens de presentatie was er voldoende ruimte voor vragen en discussie. Meer informatie over de nieuwe wet en ook de presentatie van die avond is te vinden onder het kopje “actualiteiten”.


Landbouwdag Rhoon

Op 17 september werd in Rhoon de Historische Landbouwdag georganiseerd. Onze vereniging was vertegenwoordigd door Leo en Elma die een mooie stand hadden ingericht met gereedschappen uit de grienden, folders en twee grote nieuwe banners die de aandacht moesten trekken van de bezoekers.

 

De stand van de Carnisse Grienden was meteen bij de ingang. Niemand kon (letterlijk) om ons heen.

 

De moeite en het enthousiasme werd beloont en zodoende kan de vereniging weer een aantal nieuwe leden bijschrijven! 


Duizend soortendag 2016

Op zaterdag 27 augustus 2016 organiseert Natuurvereniging IJsselmonde wederom een 1000 soortendag, dit keer in Rhoon.

Deze dag zullen vanuit de Vlakkenburg proberen 1000 soorten in Albrandswaard te vinden. Tevens een gelegenheid voor verschillende groepen om zich te presenteren met een klein kraampje.

Het verzamelen van soorten voor de soortendag start al op vrijdagavond met een vleermuisexcursie. Tegelijkertijd zullen ook nachtvlinders geïnventariseerd worden.

U kunt hier komen kijken (meer informatie volgt in de nieuwsbrief of u kunt bellen met Christa 01804-28262).

De zaterdag zelf zullen we om 9.00 uur starten en om 17.00 uur eindigen voor de bezoekers. Daarna zullen we met alle vrijwilligers gezamenlijk een warme maaltijd nuttigen (barbecue/chinees). Iedereen kan meehelpen met het zoeken naar soorten in Albrandswaard of soorten die men ziet opsturen naar info@natuurvereniging-ijsselmonde.nl. Ook als u niet weet welke soort het is, kunt u hem opsturen, dan zoeken de deskundigen uit welke soort het is.

De Vlakkenburg is te vinden aan de Essendijk 24 te Rhoon. Meer informatie volgt via de emailnieuwsbrief. Heeft u ideeën of wilt u helpen met de organisatie, meld u dan aan bij secretariaat@natuurvereniging-ijsselmonde.nl

 

Website http://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/agenda/soortendag.php


Foto's van de fotografieworkshop op 18 juni 2016

Hieronder staan de foto's van de deelnemers.

Adri van der Stoep


Gerda van der Vorm


Jan Groeneveldt


Edwin Hazekamp

website

 


Mirjam de Neef


Tineke Poot


Marjon Sterk


Rene de Knegt400e lid van de vereniging!

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 14 april 2016 werd er kort stilgestaan bij ons 400e lid van de vereniging. Uiteraard werd hierbij een bloemetje en een leuke attentie voor de kinderen bijgedaan, uitgereikt door Elma en Daan.

 

Hierna werd de algemene ledenvergadering voortgezet.


Schoonmaak Carnisse Grienden 12 maart 2016

Het weer was stralend, de opkomst was een record, de stemming was opperbest en de organisatie en verzorging waren weer top, kortom een heel geslaagde schoonmaak van de Carnisse Grienden.

 

Hieronder enkele foto's van de schoonmaak. Zo te zien hebben de deelnemers er veel plezier in.

Schoonmaakactie in de Carnisse Grienden Scouting FN12 in 2015


Nieuwjaarsreceptie 2016

(lees hier het volledige bericht)

Er werd goed gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie. Zo’n 40 leden vonden hun weg naar de Koedoodsehaven waar de Fram opgeruimd en warm gestookt (met dank aan de scouts van scoutinggroep Fridjoff Nansen) op de mensen lag te wachten.

De Fram is al zovele jaren het traditionele ontmoetingspunt voor deze festiviteit. Slechts eenmaal, vanwege groot onderhoud van de Fram, is de receptie gehouden in Het Boerderijtje, een locatie waar we ook welkom zijn tijden de Algemene Leden Vergadering. Het is altijd fijn om te mogen rekenen op de medewerking van beide organisaties......