Rhoonse Stort

De Rhoonse Stort is een voormalige stortplaats van huisvuil en zwaar vervuild chemisch afval. De stort is ontstaan in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en is gelegen tussen de Zegenpoldersedijk en de Rhoonse grienden en is ongeveer 1200 mtr lang en 40 mtr breed. In de jaren 60 is de stort afgedekt met puin en grond. Later heeft er nog enige sanering plaatsgevonden door zichtbare vaten met afval te verwijderen.

 

Gebleken is dat er zich vervuild water vanaf de stortplaats door de dijk naar de Zegenpolder verplaatst. Er is daarom een plan opgesteld om verdere verspreiding van het verontreinigd water te beperken. Hiervoor wordt een nieuwe afdeklaag over de gehele stort aangebracht. Verder wordt er oa tegen de Zegenpoldersedijk aan de polderkant een extra grondbuffer van 30 mtr breed en 1 mtr hoog aangebracht.

 

Om de deklaag aan te brengen moeten alle beplanting worden gesaneerd. DCG is samen met de Stichting Bomenridders Albrandswaard in overleg met het projectteam over hoe en wat er weer zal worden aangeplant. Omdat ook de oevers aan de griendenkant worden aangepakt heeft DCG gevraagd plaatsen voor oeverzwaluwen en voor ijsvogels te voorzien.

 

Voor meer informatie:

Download
samenvatting_rhoonse_stort_14_april_2016
Adobe Acrobat document 2.2 MB

De voormalige stortplaats nabij de ingang van de Rhoonse grienden wordt na jaren gesaneerd. Het plan hiervoor is in 2015 gepresenteerd en behelst het aanbrengen van een nieuwe afdeklaag grond van minimaal een halve meter op de plaats van de stort en een grondbuffer van dertig meter breed en één meter hoog tegen het Noord talud van de Zegenpoldersedijk. De benodigde hoeveelheid grond zal direct van uit de Zegenpolder worden aangevoerd. De uitvoering van de werkzaamheden was oorspronkelijk gepland voor 2017. Echter omdat in 2017 ook de Groene Loper in de Johannapolder wordt aangelegd en er daardoor een tekort aan parkeerplaatsen zal ontstaan, is de sanering uitgesteld tot 2018. In  2017 is wel de sloot langs de Havendam worden verlegd. 

 

Om de afdeklaag aan te brengen zullen alle bomen en struiken op de voormalige stort worden verwijderd. In totaal praten we over zo’n vijf hectare bos. Omdat de deskundigen van mening zijn, dat het planten van bomen op de nieuw aangebrachte leeflaag onwenselijk is, zal ter compensatie deze aanplant ergens anders moeten worden gedaan.

Het afgelopen jaar is door de gemeente Albrandswaard het bestemmingsplan Grienden herzien. In principe zijn alle bestemmingen hetzelfde gebleven op de bestemming van het voormalige en te saneren stort na. De bestemming bleek plotseling te zijn veranderd van natuur in groen.  Wij als Carnisse Grienden hebben hiertegen een zienswijze ingediend, omdat deze aanpassing zal betekenen dat in de toekomst er geen bomen meer terug kunnen komen op de gesaneerde stort. Uiteindelijk hebben we ingesproken tijdens de raadscaroussel en later ook nog tijdens de raadsvergadering om het voorstel te wijzigen. De raad heeft die avond een voorstel aangenomen om in overleg met betrokken partijen en omwonenden een aanvaardbaar voorstel uit te werken.

In feb is aangekondigd, dat het kappen van de bomen voorlopig is uitgesteld om eerst het overleg te kunnen hebben met alle betrokkenen over de invulling van het gebied.

 

De aanleg van de grondbuffer aan de noordzijde van de Zegenpoldersedijk gaat wel volgens plan door en de werkzaamheden zullen naar verwachting in het voorjaar 2018 van start gaan.