Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas "De Carnisse Grienden"


Ontstaan van de vereniging de Carnisse Grienden

De Carnisse Grienden heeft een oppervlakte van ongeveer 32 ha. In 1972 was de oppervlakte verdeeld over drie eigenaren. De staat, het recreatieschap "Oude Maas" en de baggermaatschappij Volker. Het recreatieschap was weer eigendom van zeven omliggende gemeenten.

In 1972 werd het plan geopperd dat Volker het gebied zou opspuiten en daarna haar deel zou doorverkopen aan het recreatieschap. Het recreatieschap zou er dan een recreatiegebied van maken zoals we dat nu kennen langs de Oude Maas.

Gelukkig waren er veel tegengeluiden en werd er een actiegroep opgericht tot behoud van de Carnisse Grienden. Deze actiegroep “Redt de Carnisse Grienden” heeft twee jaar actie gevoerd en gelobbyd voor het behoud van de grienden. Uit deze actiegroep is de vereniging ontstaan. 

De formele oprichtingsdatum van onze vereniging is 7 maart 1972. Waarna de koninklijke goedkeuring verleend werd op 28 maart 1973. Sinds 1 januari 2010 zijn wij door de belastingdienst als ANBI instelling aangemerkt.


Aankomende activiteit

Lezing nieuwe natuurwet

De huidige wetgeving voor natuurbescherming in Nederland gaat veranderen. 

De belangrijkste wetten die de nationale natuur op dit moment beschermen, zijn de Natuurbeschermingswet van 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.

Het kabinet wil deze wetten samenvoegen tot 1 wet: de Wet natuurbescherming.

 

Nieuwe natuurbeschermingswet

Vanaf 1 januari 2017 gaat de nieuwe natuurbeschermingswet in en vervangt het de drie oude wetten. 

De nieuwe natuurwet heeft minder regelgeving en het is makkelijker om de wet toe te kunnen passen.

 

Rolverdeling provincies en Rijk

Vanaf 1 januari 2017 bepalen de provincies wat wel en niet mag in de natuur in hun gebied. 

Ook zorgen de provincies vanaf deze datum voor vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor het beleid van grote wateren.

De heer Sander Elzerman van Natuurvereniging IJsselmonde heeft zich verdiept in deze materie en kan u er alles over vertellen. 

Wij hebben hem gevraagd en bereid gevonden een lezing te komen geven.

Wij willen u hier graag voor uitnodigen:

  • Datum: donderdagavond 10 november
  • Aanvang: 20.00 uur, inloop om 19.30 uur
  • Locatie: Jongerencentrum Albrandswaard
  • Adres: Albrandswaardsedijk 180, 3172 XB Poortugaal

 

Het Jongerencentrum vindt u nabij de Rhoonse jachthaven en is het beste te bereiken via de Albrandswaardseweg.

Er zijn aan deze lezing geen kosten verbonden en uiteraard kunt u ook een introducee meenemen.

 

U kunt zich voor deze avond opgeven via: secretariaat@carnissegrienden.nl of  via 010-5016532.

Verslag laatste activiteit

Landbouwdag Rhoon

Op 17 september werd in Rhoon de Historische Landbouwdag georganiseerd. Onze vereniging was vertegenwoordigd door Leo en Elma die een mooie stand hadden ingericht met gereedschappen uit de grienden, folders en twee grote nieuwe banners die de aandacht moesten trekken van de bezoekers.

 

De stand van de Carnisse Grienden was meteen bij de ingang. Niemand kon (letterlijk) om ons heen.

 

De moeite en het enthousiasme werd beloont en zodoende kan de vereniging weer een aantal nieuwe leden bijschrijven! 


Fotografieworkshop

Voor de deelnemers van de fotografieworkshop:

 

Mail je leukste drie foto's naar foto@carnissegrienden.nl. Deze foto's worden dan op deze website geplaatst.

 

De foto's die we al ontvangen hebben zijn bij de foto's en verslagen te zien.

 

Abert van Boerum

www.AvBfotografie.nl

 Enkele foto's van ......

Gepubliceerd op 10 feb. 2016

René Sluimer filmde deze twee wassende bevers in de Rhoonse Grienden. De vereniging bestaat dit jaar 43 jaar. Opgericht om de Carnisse grienden tegen opspuiten te behoeden is de vereniging uitgegroeid tot een actieve vereniging die zich inzet tot het promoten en behouden van onze unieke en één van de laatste getijdengrienden in Nederland. Ook het polderlandschap dat zo nadrukkelijk aansluit bij de Grienden rekenen wij tot ons speerpunt. Niet voor niets heet de vereniging voluit: Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas.

 

Het gebied kent een rijke historie en heeft een weelde aan bijzondere planten en dieren. De griendcultuur wordt in de Rhoonse Grienden nog steeds in stand gehouden, door de wilgen in het gebied in een cyclus van drie jaar te knotten. De griendcultuur in de Carnisse Grienden wordt wegens bezuinigingen niet meer drie jaarlijks geknot. Besloten is dit gebied vrij te laten in haar natuurlijke groei. Wel worden de paden onderhouden. Reden genoeg om een bezoek te brengen aan deze mooie natuurgebieden. U kunt er heerlijk wandelen. Veel paden door de grienden zijn geschikt voor rolstoelgebruikers.


Klik op de pin voor: Rhoonse Grienden, Klein Profijt, Carnisse Grienden en het begin Vossenpad