Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas "De Carnisse Grienden"


Ontstaan van de vereniging de Carnisse Grienden

De Carnisse Grienden heeft een oppervlakte van ongeveer 32 ha. In 1972 was de oppervlakte verdeeld over drie eigenaren. De staat, het recreatieschap "Oude Maas" en de baggermaatschappij Volker. Het recreatieschap was weer eigendom van zeven omliggende gemeenten.

In 1972 werd het plan geopperd dat Volker het gebied zou opspuiten en daarna haar deel zou doorverkopen aan het recreatieschap. Het recreatieschap zou er dan een recreatiegebied van maken zoals we dat nu kennen langs de Oude Maas.

Gelukkig waren er veel tegengeluiden en werd er een actiegroep opgericht tot behoud van de Carnisse Grienden. Deze actiegroep “Redt de Carnisse Grienden” heeft twee jaar actie gevoerd en gelobbyd voor het behoud van de grienden. Uit deze actiegroep is de vereniging ontstaan. 

De formele oprichtingsdatum van onze vereniging is 7 maart 1972. Waarna de koninklijke goedkeuring verleend werd op 28 maart 1973. Sinds 1 januari 2010 zijn wij door de belastingdienst als ANBI instelling aangemerkt.


Eerstvolgende activiteit

1000 soortendag

Op zaterdag 27 augustus 2016 organiseert Natuurvereniging IJsselmonde wederom een 1000 soortendag, dit keer in Rhoon.

Deze dag zullen vanuit de Vlakkenburg proberen 1000 soorten in Albrandswaard te vinden. Tevens een gelegenheid voor verschillende groepen om zich te presenteren met een klein kraampje.

Het verzamelen van soorten voor de soortendag start al op vrijdagavond met een vleermuisexcursie. Tegelijkertijd zullen ook nachtvlinders geïnventariseerd worden.

U kunt hier komen kijken (meer informatie volgt in de nieuwsbrief of u kunt bellen met Christa 01804-28262).

De zaterdag zelf zullen we om 9.00 uur starten en om 17.00 uur eindigen voor de bezoekers. Daarna zullen we met alle vrijwilligers gezamenlijk een warme maaltijd nuttigen (barbecue/chinees). Iedereen kan meehelpen met het zoeken naar soorten in Albrandswaard of soorten die men ziet opsturen naar info@natuurvereniging-ijsselmonde.nl. Ook als u niet weet welke soort het is, kunt u hem opsturen, dan zoeken de deskundigen uit welke soort het is.

De Vlakkenburg is te vinden aan de Essendijk 24 te Rhoon. Meer informatie volgt via de emailnieuwsbrief. Heeft u ideeën of wilt u helpen met de organisatie, meld u dan aan bij secretariaat@natuurvereniging-ijsselmonde.nl

 

Website http://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/agenda/soortendag.php


Verslag laatste activiteit

Fotografieworkshop

Voor de deelnemers van de fotografieworkshop:

 

Mail je leukste drie foto's naar foto@carnissegrienden.nl. Deze foto's worden dan op deze website geplaatst.

 

De foto's die we al ontvangen hebben zijn bij de foto's en verslagen te zien.

 

Abert van Boerum

www.AvBfotografie.nl

 


400e lid van de vereniging!

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 14 april 2016 werd er kort stilgestaan bij ons 400e lid van de vereniging. Uiteraard werd hierbij een bloemetje en een leuke attentie voor de kinderen bijgedaan, uitgereikt door Elma en Daan.

 

Hierna werd de algemene ledenvergadering voortgezet.Enkele foto's van ......

Gepubliceerd op 10 feb. 2016

René Sluimer filmde deze twee wassende bevers in de Rhoonse Grienden. De vereniging bestaat dit jaar 43 jaar. Opgericht om de Carnisse grienden tegen opspuiten te behoeden is de vereniging uitgegroeid tot een actieve vereniging die zich inzet tot het promoten en behouden van onze unieke en één van de laatste getijdengrienden in Nederland. Ook het polderlandschap dat zo nadrukkelijk aansluit bij de Grienden rekenen wij tot ons speerpunt. Niet voor niets heet de vereniging voluit: Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas.

 

Het gebied kent een rijke historie en heeft een weelde aan bijzondere planten en dieren. De griendcultuur wordt in de Rhoonse Grienden nog steeds in stand gehouden, door de wilgen in het gebied in een cyclus van drie jaar te knotten. De griendcultuur in de Carnisse Grienden wordt wegens bezuinigingen niet meer drie jaarlijks geknot. Besloten is dit gebied vrij te laten in haar natuurlijke groei. Wel worden de paden onderhouden. Reden genoeg om een bezoek te brengen aan deze mooie natuurgebieden. U kunt er heerlijk wandelen. Veel paden door de grienden zijn geschikt voor rolstoelgebruikers.


Klik op de pin voor: Rhoonse Grienden, Klein Profijt, Carnisse Grienden en het begin Vossenpad