Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas "De Carnisse Grienden"


Ontstaan van de vereniging de Carnisse Grienden

De Carnisse Grienden heeft een oppervlakte van ongeveer 32 ha. In 1972 was de oppervlakte verdeeld over drie eigenaren. De staat, het recreatieschap "Oude Maas" en de baggermaatschappij Volker. Het recreatieschap was weer eigendom van zeven omliggende gemeenten.

In 1972 werd het plan geopperd dat Volker het gebied zou opspuiten en daarna haar deel zou doorverkopen aan het recreatieschap. Het recreatieschap zou er dan een recreatiegebied van maken zoals we dat nu kennen langs de Oude Maas.

Gelukkig waren er veel tegengeluiden en werd er een actiegroep opgericht tot behoud van de Carnisse Grienden. Deze actiegroep “Redt de Carnisse Grienden” heeft twee jaar actie gevoerd en gelobbyd voor het behoud van de grienden. Uit deze actiegroep is de vereniging ontstaan. 

De formele oprichtingsdatum van onze vereniging is 7 maart 1972. Waarna de koninklijke goedkeuring verleend werd op 28 maart 1973. Sinds 1 januari 2010 zijn wij door de belastingdienst als ANBI instelling aangemerkt.


Aankomende activiteit

Informatiemiddag Johannapolder voor omwonenden

Aan belanghebbende Johannapolder,

 

Zoals jullie weten werken de gemeente Albrandswaard, provincie Zuid-Holland en het recreatieschap werken aan verschillende projecten in de omgeving Rhoon-Zuid. Dit kan voor omwonenden leiden tot enige overlast of vragen.

Uit gesprekken met omwonenden blijkt dat er bij een aantal bewoners zorgen zijn over de uitvoering van alle werkzaamheden in Rhoon-Zuid, waaronder de hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen van de Johannapolder. Hierover gaan wij graag in gesprek met de buurtbewoners. Samen met de provincie en de gemeente organiseren wij voor de omwonenden in Rhoon-Zuid een inloopbijeenkomst op donderdag 24 november. Voor de Johannapolder richten wij een informatiekraam in. We hebben de ondernemers, jachthaven en JCA gevraagd om ook een deel van de middag aanwezig te zijn om mogelijke vragen over hun huidige activiteiten te beantwoorden. Immers, samen staan we voor de ontwikkeling en het gebruik van het gebied, fijn dus om hierin ook samen op te trekken.

 

De inloopmiddag is van 16:00 tot 19:00 uur en wordt georganiseerd in Rhoon (zie uitnodigingsbrief).

Uiteraard zijn jullie ook van harte welkom bij de middag. We kunnen jullie dan ook gelijk over de svz van de projecten informeren, zoals het ontwerp van het openbare wandelpad over het voormalig buitenzwembadterrein en het concept ontwerp voor de struinnatuur in het westelijk deel. 

Download
161107_d_uitnodiging 24 nov .pdf
Adobe Acrobat document 760.6 KB

Verslag laatste activiteit

Wet natuurbescherming

Op 10 nov is er door Sander Elzerman een presentatie gegeven over de nieuwe Wet Natuurbescherming,  die per 1 jan 2017 van kracht wordt. De bijeenkomst was in het Jongeren Centrum Albrandswaard en werd bezocht door zo’n 25-tal belangstellenden. Tijdens de presentatie was er voldoende ruimte voor vragen en discussie. Meer informatie over de nieuwe wet en ook de presentatie van die avond is te vinden onder het kopje “actualiteiten”.


Landbouwdag Rhoon

Op 17 september werd in Rhoon de Historische Landbouwdag georganiseerd. Onze vereniging was vertegenwoordigd door Leo en Elma die een mooie stand hadden ingericht met gereedschappen uit de grienden, folders en twee grote nieuwe banners die de aandacht moesten trekken van de bezoekers.

 

De stand van de Carnisse Grienden was meteen bij de ingang. Niemand kon (letterlijk) om ons heen.

 

De moeite en het enthousiasme werd beloont en zodoende kan de vereniging weer een aantal nieuwe leden bijschrijven! Enkele foto's van ......

Gepubliceerd op 10 feb. 2016

René Sluimer filmde deze twee wassende bevers in de Rhoonse Grienden. De vereniging bestaat dit jaar 43 jaar. Opgericht om de Carnisse grienden tegen opspuiten te behoeden is de vereniging uitgegroeid tot een actieve vereniging die zich inzet tot het promoten en behouden van onze unieke en één van de laatste getijdengrienden in Nederland. Ook het polderlandschap dat zo nadrukkelijk aansluit bij de Grienden rekenen wij tot ons speerpunt. Niet voor niets heet de vereniging voluit: Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas.

 

Het gebied kent een rijke historie en heeft een weelde aan bijzondere planten en dieren. De griendcultuur wordt in de Rhoonse Grienden nog steeds in stand gehouden, door de wilgen in het gebied in een cyclus van drie jaar te knotten. De griendcultuur in de Carnisse Grienden wordt wegens bezuinigingen niet meer drie jaarlijks geknot. Besloten is dit gebied vrij te laten in haar natuurlijke groei. Wel worden de paden onderhouden. Reden genoeg om een bezoek te brengen aan deze mooie natuurgebieden. U kunt er heerlijk wandelen. Veel paden door de grienden zijn geschikt voor rolstoelgebruikers.


Klik op de pin voor: Rhoonse Grienden, Klein Profijt, Carnisse Grienden en het begin Vossenpad