Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas "De Carnisse Grienden"


Ontstaan van de vereniging de Carnisse Grienden

De Carnisse Grienden heeft een oppervlakte van ongeveer 32 ha. In 1972 was de oppervlakte verdeeld over drie eigenaren. De staat, het recreatieschap "Oude Maas" en de baggermaatschappij Volker. Het recreatieschap was weer eigendom van zeven omliggende gemeenten.

In 1972 werd het plan geopperd dat Volker het gebied zou opspuiten en daarna haar deel zou doorverkopen aan het recreatieschap. Het recreatieschap zou er dan een recreatiegebied van maken zoals we dat nu kennen langs de Oude Maas.

Gelukkig waren er veel tegengeluiden en werd er een actiegroep opgericht tot behoud van de Carnisse Grienden. Deze actiegroep “Redt de Carnisse Grienden” heeft twee jaar actie gevoerd en gelobbyd voor het behoud van de grienden. Uit deze actiegroep is de vereniging ontstaan. 

De formele oprichtingsdatum van onze vereniging is 7 maart 1972. Waarna de koninklijke goedkeuring verleend werd op 28 maart 1973. Sinds 1 januari 2010 zijn wij door de belastingdienst als ANBI instelling aangemerkt.


- Aankomende activiteiten -

3 maart 2018 - Jaarlijkse schoonmaakactie

 Geachte griendenvrienden,

 

U wordt van harte uitgenodigd om op zaterdag 3 maartte komen helpen het gebied schoon te maken waar de vereniging haar naam aan dankt; de Carnisse grienden.

 

Hiervoor  wordt er verzameld op het terrein van de gebroeders Kraaijeveld aan de Koedoodsehaven te Barendrecht alwaar materialen ter beschikking worden gesteld door Staatsbosbeheer.

Deze locatie is te vinden nabij de parkeerplaats van de Carnisse grienden en ter hoogte van het gemaal Breeman.

 

Om 10.00 uur wordt het startschot gegeven, om ca. 12.00 uur staat de erwtensoep, gesponsord door de heer Kraaijeveld, gereed voor de deelnemers. Voor de kinderen is er gelegenheid tot het bakken van (stok)broodjes.

 

Deze activiteit is bijzonder geschikt voor kinderen. Begeleiding door ouders is gewenst. Er wordt warme kleding en schoeisel aangeraden die vuil en nat mogen worden en eventueel droge spullen om achter de hand te houden.

 

Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit en aanmelden is niet noodzakelijk.

 

U neemt op eigen risico deel aan de schoonmaak. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of schade aan persoonlijke eigendommen.

 

We hopen u met velen te mogen begroeten.

 

Het bestuur van De Carnisse Grienden.

- Afgelopen activiteiten -

20 januari 2018 - Jungletocht

Het was even erg spannend of de jungletocht wel door kon gaan. Donderdag stormde het zo erg, het water stond zelfs met laag water erg hoog, dus dan was er geen doorkomen aan.

Gelukkig waren de voorspellingen voor zaterdag gunstig, het waterpeil was wel iets hoger dan normaal, maar het was te doen.

Met goede moed gingen we met 6 personen op stap. De toegangsweg naar Klein Profijt werd  verspert door drie omgevallen bomen, dus daar begon de jungletocht eigenlijk al.

In het griend was ook goed te zien dat er veel omgewaaid was. De zogenoemde wentelbomen waren inderdaad gewenteld.  Het was ook moeilijker onze weg te vinden, dus zeker op het laatst zochten we naar de gemakkelijkste (droogste)weg om het griend weer uit te komen. We kwamen uit in de sloot langs het normale pad en hebben daar een stukje doorgelopen tot we een gunstige plek vonden om omhoog naar het pad te klimmen. Door elkaar te helpen kwamen we  allemaal weer veilig op het goede pad terecht.

We zagen het speenkruid al in bloei en de zomerklokjes kwamen ook al  naar boven.

Het ziet er echt uit als een jungle, omgevallen bomen, helemaal met mos bedekt en dan al die eikvarens die het er zo goed doen. We hebben ook meerdere rode kelkzwammen gevonden. Dit is een zeldzame bekerzwam, maar in Klein Profijt en de Eendenkooi zien we ze ieder jaar weer volop verschijnen.

Het was een inspannende en aangename wandeling en na afloop was er weer als vanouds een heerlijk kom bruine bonensoep. Elma , weer bedankt.


Nieuwjaarsreceptie 2018

Wij vonden het een zeer geslaagde bijeenkomst en danken u voor uw komst.

 

Onze speciale dank gaat ook nu weer uit naar de scouts van Fridtjof Nansen voor hun gastvrijheid en uiteraard naar Teus Kraaijeveld die weer op voortreffelijke wijze gezorgd heeft voor de inwendige mens.Bijzonder hoog water in de grienden op 7 oktober 2017


gepubliceerd op 11 februari 2016

Wout Uittenbogaart filmde springtij in de grienden

Gepubliceerd op 10 feb. 2016

René Sluimer filmde deze twee wassende bevers in de Rhoonse Grienden. De vereniging bestaat in 2017 45 jaar. Opgericht om de Carnisse grienden tegen opspuiten te behoeden is de vereniging uitgegroeid tot een actieve vereniging die zich inzet tot het promoten en behouden van onze unieke en één van de laatste getijdengrienden in Nederland. Ook het polderlandschap dat zo nadrukkelijk aansluit bij de Grienden rekenen wij tot ons speerpunt. Niet voor niets heet de vereniging voluit: Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas.

 

Het gebied kent een rijke historie en heeft een weelde aan bijzondere planten en dieren. De griendcultuur wordt in de Rhoonse Grienden nog steeds in stand gehouden, door de wilgen in het gebied in een cyclus van drie jaar te knotten. De griendcultuur in de Carnisse Grienden wordt wegens bezuinigingen niet meer drie jaarlijks geknot. Besloten is dit gebied vrij te laten in haar natuurlijke groei. Wel worden de paden onderhouden. Reden genoeg om een bezoek te brengen aan deze mooie natuurgebieden. U kunt er heerlijk wandelen. Veel paden door de grienden zijn geschikt voor rolstoelgebruikers.


Klik op de pin voor: Rhoonse Grienden, Klein Profijt, Carnisse Grienden en het begin Vossenpad