Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas "De Carnisse Grienden"


Ontstaan van de vereniging de Carnisse Grienden

De Carnisse Grienden heeft een oppervlakte van ongeveer 32 ha. In 1972 was de oppervlakte verdeeld over drie eigenaren. De staat, het recreatieschap "Oude Maas" en de baggermaatschappij Volker. Het recreatieschap was weer eigendom van zeven omliggende gemeenten.

In 1972 werd het plan geopperd dat Volker het gebied zou opspuiten en daarna haar deel zou doorverkopen aan het recreatieschap. Het recreatieschap zou er dan een recreatiegebied van maken zoals we dat nu kennen langs de Oude Maas.

Gelukkig waren er veel tegengeluiden en werd er een actiegroep opgericht tot behoud van de Carnisse Grienden. Deze actiegroep “Redt de Carnisse Grienden” heeft twee jaar actie gevoerd en gelobbyd voor het behoud van de grienden. Uit deze actiegroep is de vereniging ontstaan. 

De formele oprichtingsdatum van onze vereniging is 7 maart 1972. Waarna de koninklijke goedkeuring verleend werd op 28 maart 1973. Sinds 1 januari 2010 zijn wij door de belastingdienst als ANBI instelling aangemerkt.


Afgelopen activiteiten


Woensdag 10 juli excursie naar het Natuureiland Sophiapolder

Wij zijn per voetveer overgevaren naar de Sophiapolder, een voormalig eiland in de Noord bij Hendrik Ido Ambacht.  In 2010 is de dijk rond het eiland op 2 plaatsen doorgestoken en daarom is het nu  een heel dynamisch zoetwater-getijde-gebied.

 

Toen wij aankwamen was het hoog water. Wij zijn eerst over de kade gewandeld, het was er één grote bloemenzee, allerlei inheemse planten stonden in kleur naar ons te wuiven. Het gele boerenwormkruid, de paarse kattenstaarten, de roze harige wilgenroosjes en het koninginnekruid, veel witte haagwindes (ook wel pispotjes genoemd). Vooral de kaardenbollen trokken de aandacht, maar ook het zilverschoon en het vijfvingerkruid, moerasvergeet-me-nietjes, distels, zeepkruid, het was een groot feest voor de bezoekers en natuurlijk ook voor bijen, hommels en andere insecten en vlinders.

Het Groot Warkruid rukt op en bedekt grote delen van de vegetatie. Het is echt een woekeraar, zoals ook de bramenstruiken overal te zien zijn. Een klein wit bloemetje kon ik niet benoemen, maar dat bleek de bosrank te zijn. In een later stadium zou dat duidelijk geweest zijn, omdat die ook erg gaat woekeren.

 

De zuidpunt van het eiland biedt een mooi uitzicht op Dordrecht.

Jammer genoeg begon het halverwege de tocht te regenen, maar dat mocht de pret niet drukken,  Over het plankier zijn we naar de vogelkijkhut gewandeld. Het water was inmiddels flink aan het zakken en de vogels waren actief op zoek naar voedsel. We zagen  lepelaars  en aalscholvers op een eilandje aan de noordkant, maar ook veel soorten meeuwen, visdiefjes, tureluur en zelfs een grutto en de scholeksters lieten luid hun pietpietpiet horen.

Na afloop van de wandeling hebben we nog een bezoekje gebracht aan het nieuwe bezoekerscentrum, waar we werden ontvangen met koffie/thee.

De schippers moesten twee keer varen om ons allemaal weer naar de vaste wal te brengen.

Voor veel deelnemers was het een eerste kennismaking met de Sophiapolder, maar nu ze weten dat het voetveer in het seizoen altijd vaart op woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 – 17.00 uur, zijn ze zeker van plan om vaker een  bezoek te brengen.  Dus ook U kan op eigen gelegenheid een bezoekje brengen. De boot vertrekt vanaf de Veersedijk 301 in Hendrik Ido Ambacht.

 

Netty Wermeester


Verslag vogelexcursie 10 mei 2019

Dat er in het buitengebied van Rhoon veel moois te beleven is bleek op de avond van 10 mei tijdens de vogelexcursie.

De weersomstandigheden waren uitstekend en een enthousiast gezelschap stak van wal.

Op een kleine twee kilometer afstand zagen we een slechtvalk zitten op de televisiezendmast op de Waalhaven.

In de Rhoonse Weide was het tamelijk stil, desondanks zagen en hoorden we rietzanger, kleine karekiet, bosrietzanger, grasmus en roodborsttapuit. Langs de Koedood zongen meerdere rietgorzen hun lied. In en langs het water zagen we onder andere fuut, kuifeenden oeverloper. Met zonsondergang scheen een prachtige gloed over de gerstvelden. Na een wandeling van twee uur zong uitgerekend naast de parkeerplaats een blauwborst, deze liet zich helaas niet zien.

Behalve vogels troffen we ook nog een bijzondere plant aan, genaamd blauw walstro. Deze zeldzame soort groeit in onze regio vooral op rivierdijken en in duingraslanden en was nooit eerder in Rhoon gezien!

 

Al met al een succesvolle tocht.

Nils Godijn


Verslag zomeravondwandeling 20 juni 2019

Na een regenachtige dag was het gelukkig toch nog droog geworden en we hebben zelfs het grootste deel van de wandeling de zon gezien.

Het was deze keer mogelijk om met een grote groep te gaan doordat we twee gidsen bereid hadden gevonden ons te begeleiden, Corry van Kooten en Netty Wermeester. Zij namen elk een deel van de groep onder hun hoede en liepen de wandeling in verschillende richtingen.

 

Doordat de Carnisse grienden niet gesnoeid worden zoals de Rhoonse (wel worden de paden begaanbaar gehouden) is de begroeiing in dit jaargetijde bijzonder weelderig.

De planten die we in bloei hebben gezien waren de echte valeriaan, die een heilzame rustgevende werking wordt toegeschreven. Ook zagen we de gewone berenklauw, gewone en grote engelwortel, allemaal bloeiend met een mooi wit scherm. De wespenorchis was ook al te zien, maar nog niet met bloemen.

Opvallend waren ook de webben van de spinselmot, een klein wit motje met zwarte stippen die de bomen helemaal kaal eet, waarna de boom zich gelukkig weer herstelt.

Via het plankier hebben we ook nog een stuk langs de drukbevaren rivier de Oude Maas gewandeld,

 

Door de dichte begroeiing was het goed opletten en turen tussen het groen of er bevers tevoorschijn zouden komen. Knaagsporen en “oversteekplaatsen” waren er volop te zien, ook twee burchten, maar de bevers zelf…? Eén van de groepen had geluk. Zij zagen langs het pad een spoor van een overstekende bever, waarna één van de deelnemers een zwemmende bever ontdekte. Allemaal snel naar het bruggetje gelopen en daar kon hij helemaal gevolgd worden, tot hij uit beeld verdween. Dat was de klapper van de avond.

 

Soms kom je ook andere verrassende dingen tegen, zoals bijvoorbeeld een klein tentje waar gesnurk uit komt! Rustig slapen kun je daar vast wel.

 

Dankzij de enthousiaste uitleg van de beide gidsen was het een interessante wandeling. De lekkere temperatuur en het mooie licht van de avondzon waren extraatjes.

 

Connie Feijen

 

 

Fotografie Workshop

13 juli was de jaarlijkse fotografie workshop door Albert van Boerum.

Het weer wilde niet helemaal meewerken en zo begonnen we de uitleg van de opdracht in de regen. Gelukkig kon er onder de bomen geschuild worden. De opdracht voor deze keer was het maken van een serie foto's die elkaar verbinden. Foto's die in opzet, onderwerp of techniek iets met elkaar gemeen hebben.

Na de uitleg trok iedereen de grienden in en werd door Albert met raad en daad bijgestaan. Bijzonder leuk om te zien dat iedereen een andere kijk heeft op de opdracht, wat terug te zien is in de resultaten. De creativiteit vloeide uit de camera's.

 

Na ruim twee uur fotograferen troffen we elkaar weer op de parkeerplaats en werd er nog wat nabesproken. Hieronder staan de foto's van de deelnemers. Meer zullen hier nog volgen.

Jacintha Leendertse


Peter de Hees


Tineke Poot


Ina van Gorp
Bijzonder hoog water in de grienden op 7 oktober 2017


gepubliceerd op 11 februari 2016

Wout Uittenbogaart filmde springtij in de grienden

Gepubliceerd op 10 feb. 2016

René Sluimer filmde deze twee wassende bevers in de Rhoonse Grienden. De vereniging bestaat in 2017 45 jaar. Opgericht om de Carnisse grienden tegen opspuiten te behoeden is de vereniging uitgegroeid tot een actieve vereniging die zich inzet tot het promoten en behouden van onze unieke en één van de laatste getijdengrienden in Nederland. Ook het polderlandschap dat zo nadrukkelijk aansluit bij de Grienden rekenen wij tot ons speerpunt. Niet voor niets heet de vereniging voluit: Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas.

 

Het gebied kent een rijke historie en heeft een weelde aan bijzondere planten en dieren. De griendcultuur wordt in de Rhoonse Grienden nog steeds in stand gehouden, door de wilgen in het gebied in een cyclus van drie jaar te knotten. De griendcultuur in de Carnisse Grienden wordt wegens bezuinigingen niet meer drie jaarlijks geknot. Besloten is dit gebied vrij te laten in haar natuurlijke groei. Wel worden de paden onderhouden. Reden genoeg om een bezoek te brengen aan deze mooie natuurgebieden. U kunt er heerlijk wandelen. Veel paden door de grienden zijn geschikt voor rolstoelgebruikers.


Klik op de pin voor: Rhoonse Grienden, Klein Profijt, Carnisse Grienden en het begin Vossenpad