Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas "De Carnisse Grienden"


Ontstaan van de vereniging de Carnisse Grienden

De Carnisse Grienden heeft een oppervlakte van ongeveer 32 ha. In 1972 was de oppervlakte verdeeld over drie eigenaren. De staat, het recreatieschap "Oude Maas" en de baggermaatschappij Volker. Het recreatieschap was weer eigendom van zeven omliggende gemeenten.

In 1972 werd het plan geopperd dat Volker het gebied zou opspuiten en daarna haar deel zou doorverkopen aan het recreatieschap. Het recreatieschap zou er dan een recreatiegebied van maken zoals we dat nu kennen langs de Oude Maas.

Gelukkig waren er veel tegengeluiden en werd er een actiegroep opgericht tot behoud van de Carnisse Grienden. Deze actiegroep “Redt de Carnisse Grienden” heeft twee jaar actie gevoerd en gelobbyd voor het behoud van de grienden. Uit deze actiegroep is de vereniging ontstaan. 

De formele oprichtingsdatum van onze vereniging is 7 maart 1972. Waarna de koninklijke goedkeuring verleend werd op 28 maart 1973. Sinds 1 januari 2010 zijn wij door de belastingdienst als ANBI instelling aangemerkt.


- Afgelopen activiteiten -

Vereniging De Carnisse Grienden verwelkomt 500ste lid.

Tijdens de Historische Landbouwdag, op het terrein van de Vlakkenburg aan de Essendijk te Rhoon, was het behoorlijk druk aan de tafel van De Carnisse Grienden. Veel mensen toonden niet alleen belangstelling voor de oude griendwerkersgereedschappen die tentoon werden gesteld, er waren vooral veel vragen met betrekking tot de ontwikkelingen rond het Buijtenland van Rhoon en de deze zomer opgerichte Gebiedscoöperatie waarvan de vereniging één van de oprichters is.

Ook de saneringsplannen inzake de Zegenpoldersedijk en de Rhoonse Stort, de stort van chemisch afval in deze dijk in de jaren zestig, hadden de aandacht. Het onomkeerbare besluit om in een lengte van ca. 1200 meter alle bomen op de dijk vanaf de Rhoonse jachthaven te verwijderen om er een nieuwe  leeflaag ter bescherming van het milieu in de Zegenpolder en de Rhoonse grienden op te leggen, werd met gemengde gevoelens ontvangen.

Positief werd gereageerd op de inbreng van de vereniging inzake de herinrichting van de dijk met lage beplanting zoals struwelen en struiken en eventueel niet diep wortelende en laagblijvende bomen. De gedachte erachter is aandacht voor de flora en fauna en de biodiversiteit van het gebied en de natuurlijke overgang van de grienden naar de polder.

Na het beantwoorden van de vele vragen en het inschrijven van nieuwe leden, kon aan het einde van de middag het 500ste lid van de vereniging worden ingeschreven. Het informatiepakket en het welkomstgeschenk, het griendennatuurboekje “Flora en Fauna in de Rhoonse en Carnisse Grienden en Klein Profijt”, werden overhandigd, het welkomstboeket is ondertussen bezorgd.

 


Bijzonder hoog water in de grienden op 7 oktober 2017


gepubliceerd op 11 februari 2016

Wout Uittenbogaart filmde springtij in de grienden

Gepubliceerd op 10 feb. 2016

René Sluimer filmde deze twee wassende bevers in de Rhoonse Grienden. De vereniging bestaat in 2017 45 jaar. Opgericht om de Carnisse grienden tegen opspuiten te behoeden is de vereniging uitgegroeid tot een actieve vereniging die zich inzet tot het promoten en behouden van onze unieke en één van de laatste getijdengrienden in Nederland. Ook het polderlandschap dat zo nadrukkelijk aansluit bij de Grienden rekenen wij tot ons speerpunt. Niet voor niets heet de vereniging voluit: Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas.

 

Het gebied kent een rijke historie en heeft een weelde aan bijzondere planten en dieren. De griendcultuur wordt in de Rhoonse Grienden nog steeds in stand gehouden, door de wilgen in het gebied in een cyclus van drie jaar te knotten. De griendcultuur in de Carnisse Grienden wordt wegens bezuinigingen niet meer drie jaarlijks geknot. Besloten is dit gebied vrij te laten in haar natuurlijke groei. Wel worden de paden onderhouden. Reden genoeg om een bezoek te brengen aan deze mooie natuurgebieden. U kunt er heerlijk wandelen. Veel paden door de grienden zijn geschikt voor rolstoelgebruikers.


Klik op de pin voor: Rhoonse Grienden, Klein Profijt, Carnisse Grienden en het begin Vossenpad