Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas "De Carnisse Grienden"


Ontstaan van de vereniging de Carnisse Grienden

De Carnisse Grienden heeft een oppervlakte van ongeveer 32 ha. In 1972 was de oppervlakte verdeeld over drie eigenaren. De staat, het recreatieschap "Oude Maas" en de baggermaatschappij Volker. Het recreatieschap was weer eigendom van zeven omliggende gemeenten.

In 1972 werd het plan geopperd dat Volker het gebied zou opspuiten en daarna haar deel zou doorverkopen aan het recreatieschap. Het recreatieschap zou er dan een recreatiegebied van maken zoals we dat nu kennen langs de Oude Maas.

Gelukkig waren er veel tegengeluiden en werd er een actiegroep opgericht tot behoud van de Carnisse Grienden. Deze actiegroep “Redt de Carnisse Grienden” heeft twee jaar actie gevoerd en gelobbyd voor het behoud van de grienden. Uit deze actiegroep is de vereniging ontstaan. 

De formele oprichtingsdatum van onze vereniging is 7 maart 1972. Waarna de koninklijke goedkeuring verleend werd op 28 maart 1973. Sinds 1 januari 2010 zijn wij door de belastingdienst als ANBI instelling aangemerkt.


Vacature secretaris

Door omstandigheden is de vereniging op korte termijn op zoek naar een secretaris. Zie de bijlage voor informatie over deze vacature.

Download
Vacature secretaris.docx
Microsoft Word document 77.2 KB


Agenda activiteiten

  • 4 maart Excursie naar het eiland Van Brienenoord
  • 7 maart Jaarlijkse Schoonmaak

  • 16 april Algemene Leden Vergadering
  • 18 april Voorjaarsschoonmaak Poortugaal

  • 8 mei Excursie Historische tuin Schoonoord
  • 9 mei Fotografie workshop


Aankomende activiteiten

Grote schoonmaak van grienden en oevers Oude Maas

Evenals voorgaande jaren is ook dit jaar een grote schoonmaakactie van de grienden gepland.

Vereniging De Carnisse Grienden, Lionsclub Rhoon Oude Maas en de Tafelronde 154 Rhoon zullen op zaterdagochtend 7 maart, met medewerking van de scoutinggroep Albrandswaard en de scoutinggroep Fridtjof Nansen Barendrecht, de jaarlijkse grote schoonmaak houden van grienden en oevers langs de Oude Maas. De aanpak van de schoonmaakklus door de drie verenigingen en vrijwilligers gebeurt voor het tweede jaar gezamenlijk. Vrijwilligers hebben zo vrije keuze waar zij dit jaar aan de slag willen.

Het gaat om een gebied dat loopt van vanaf de Gaatkensbult bij de Koedoodsehaven in Barendrecht, via natuurgebied Klein Profijt tot aan de kleine jachthaven van Poortugaal. De jaarlijkse schoonmaak vindt plaats bij laag getijde en vóór de aanvang van het broedseizoen. Het gaat om het verzamelen en afvoeren van aangespoeld afval en van achtergelaten rommel.


De buitendijkse getijdegrienden en de oevers langs de Oude Maas daar staan onder invloed van eb en vloed. Tweemaal per etmaal lopen grote delen onder water. Het gebied kent hierdoor een bijzondere flora en fauna. Deze getijdengebieden en oevers vallen onder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn, ter bescherming van vogelsoorten en andere, bijzondere dieren in hun natuurlijke leefomgeving. De aangewezen gebieden vormen een Natura-2000 netwerk, opgezet om de biodiversiteit daarbinnen te behouden en te bevorderen. Zij vormen samen een van de meest kwetsbare en waardevolle natuurgebieden in onze regio.

 

Carnisse Grienden 

Vereniging De Carnisse Grienden www.carnissegrienden.nl  start om 10.00 uur op het terrein van Kraaijeveld aan de Koedoodsehaven te Barendrecht, ter hoogte van het gemaal Breeman. Daar wordt ook alle afval verzameld. Na afloop, om 12.00 uur, staat de erwtensoep voor alle werkers klaar. U hoeft zich niet vooraf aan te melden voor deze activiteit.

 

Klein Profijt

Leden van de Lionsclub Rhoon Oude Maas en vrijwilligers; zij ruimen al voor het twaalfde jaar, starten om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats aan het einde van de Schenkeldijk, nabij het golfterrein in het Rhoonse buitengebied. Gezamenlijk wandelt men het natuurgebied in. Om 13.00 uur wordt de actie afgerond met een drankje en hapje in het bos. Vanwege de gesteldheid van het gebied is de actie voor kleine kinderen minder geschikt. Ook kinderen vanaf de basisschoolleeftijd en ouder zijn, onder begeleiding, wel heel welkom. Het aantal deelnemers is beperkt: daarom hier graag vooraf aanmelden door een e-mail naar rhoon.oudemaas@lions.nl of telefonisch via 06-206 96 835

 

Rhoonse Grienden

De Tafelronde 154 Rhoon start om 10.00 uur in de Kopstoof bij de ingang van de Rhoonse jachthaven, op de Havendam 21a. Hier wordt ook het afval verzameld. Na een korte instructie vertrekt men samen voor het schoonmaakwerk tot ongeveer 11.30 uur, waarna voor de inwendige mens wordt gezorgd.

Zie https://www.facebook.com/events/2683796835189240/

 

Zwerfafval ruimen is een leuke en leerzame activiteit voor kinderen onder begeleiding door volwassenen. Iedereen is van harte welkom op elk van de drie locaties om te helpen met de schoonmaak.  Draag kleding die vuil en nat mag worden en stevig schoeisel, liefst laarzen. Staatsbosbeheer en Stichting Zuid-Hollands Landschap stellen werkmateriaal beschikbaar en zorgen voor de afvoer van al het zwerfafval.
De drie verenigingen wijzen erop dat de deelname aan de schoonmaak op eigen risico plaatsvindt en dat kinderen moeten worden begeleid door een ouder of volwassene.

 

We hopen op een grote opkomst zodat we er weer een succesvolle actie van kunnen maken.

Excursie naar het eiland Van Brienenoord

Voor woensdag 4 maart a.s. staat een excursie gepland naar het eiland Van Brienenoord onder leiding van Netty Wermeester.

Het eiland Van Brienenoord ligt in een buitenbocht van de Nieuwe Maas bij Oud-IJsselmonde. Het is aan het begin van de 19e eeuw door verslibbing van een zandplaat ontstaan en is 21 hectare groot. Het dankt zijn naam aan baron Van Brienen van de Groote Lindt, die het eiland in 1847 kocht. Tevens verwierf Van Brienen het recht op diepvisserij op steur en zalm tussen Bolnes en de Leuvehaven. Destijds had het tegenover IJsselmonde gelegen Kralingseveer de grootste zalmafslag van Nederland. In 1880 alleen al werden er 100.000 zalmen gevangen.

Pal onder de brug wandel je door een natuurgebied met bos, grasvlakten, open water, kleine poelen en langs een getijdengeul. Schotse Hooglanders grazen de begroeiing kort en er komen allerlei soorten vogels, planten en vlinders voor. Rond 1962 was aan de westkant een bouwdok waar de tunnelsegmenten voor de metro van Rotterdam werden gemaakt. De resten hiervan zijn nog zichtbaar.
Deze excursie kan ook leuk zijn voor in natuur geïnteresseerde kinderen van 8 jaar of ouder. Per aanmelding kan 1 kind mee.

 

We verzamelen woensdag 4 maart om 13.30 uur bij de brug naar het eiland.
U komt daar door via de Stadionweg het Hoendiep op te rijden richting het eiland; daar mogen geen auto's op, dus parkeren langs de waterkant of op het Hoendiep. Fietsen mogen wel op het eiland parkeren.


Met openbaar vervoer: Neem tram 23 op het Wilhelminaplein, vanaf halte Stadion Feyenoord is het dan nog een kleine tien minuten lopen naar het Hoendiep.

De wandeling zal ongeveer 2 uur duren. Stevig schoeisel wordt aanbevolen. Vanwege het terrein is de excursie helaas niet geschikt voor rolstoelgebruikers.

U kunt zich voor deze excursie aanmelden (verplicht) door te mailen naar: activiteiten@carnissegrienden.nl

Maximum aantal deelnemers: 15. Leden hebben voorrang bij inschrijving.
Niet-leden betalen € 5,00. Als u ti
jdens de excursie aangeeft lid te willen worden dan vervalt dit bedrag en betaalt u € 10,00 contributie per jaar.Afgelopen activiteiten

Verslag van bezoek aan Historische tuin Schoonoord op 27 september 2019

Voorzien van regenjassen, laarzen en paraplu’s in verband met het wispelturige weer, verzamelde de groep zich bij het toegangshek van Historische tuin Schoonoord. Daar werden we opgewacht door de gids van Gilde Rotterdam.

Zij vertelde ons dat Tuin Schoonoord een lange historie heeft die teruggaat tot 1706 toen in de Muizenpolder de buitenplaats Rust en Lust werd aangelegd. In 1816 kreeg de tuin de naam Schoonoord. In de loop der jaren is de tuin eigendom geweest van verschillende Rotterdamse families. In 1860 werd in opdracht van Hendrika van Hoboken door architect Zocher het huidige ontwerp voor de tuin gemaakt. De Libanonceders, de vijver en de beuken van toen zijn er nu nog terug te vinden.

 

In 1996 heeft de familie Mees de tuin overgedragen aan Stichting Schoonoord zodat liefhebbers nu en in de toekomst van de tuin kunnen genieten. Door haar historische elementen, unieke ligging en bijzondere beplanting is Schoonoord in 2000 aangewezen als beschermd Rijkmonument.

Op de website van de tuin is een leuk historisch filmpje te zien.

 

Wandelend en luisterend naar de gids merkten we dat het weer opklaarde en kwam zelfs de zon tevoorschijn.

En ondanks dat weinig planten nog bloeiden, was er veel te zien wat de moeite waard was, zoals bijvoorbeeld de enorme gunnera of mammoetblad, de libanonceders, de moerascypres met zijn “knietjes” en de blauweworstenboom.

In het voorjaar zal de tuin er heel anders uitzien, reden temeer om er dan nog eens terug te komen.

Connie Feijen

 


Verslag van de workshop “Kerstengel maken” op 21 november 2019

Om half acht namen 14 deelnemers plaats aan een grote tafel in het Jongerencentrum en werd onder leiding van Netty Wermeester gestart met het maken van een kerstengel. Hiervoor had iedereen een boek meegenomen waarvan door het vouwen van de bladzijden een engel moest worden gemaakt.

Met schaar, liniaal en lijm werd hard gewerkt om de engel op tijd klaar te hebben. Aan het eind van avond hadden veertien oude, afgedankte boeken een nieuwe bestemming gekregen.

Het was een gezellige workshop met een leuk resultaat. 

 

Connie Feijen

 

Foto’s: Netty Wermeester

Rondleiding in Vogelklas Karel Schot op 19 oktober 2019

Om vier uur ‘s middag werd onze groep van 15 deelnemers, waaronder 3 kinderen, ontvangen door een medewerker van de Vogelklas. Voordat de rondleiding begon vertelde zij ons hoe de Stichting Vogelklas Karel Schot is ontstaan:

 

Rond 1950 werd bij de toenmalige schoolmeester Karel Schot een duif gebracht. Omdat hij graag biologieles gaf en ook zijn leerlingen interesse voor de natuur wilde bijbrengen, besloot hij het dier in de klas te verzorgen. Samen timmerden ze een hok en na een tijdje was de vogel opgeknapt en kon hij vrijgelaten worden. Al gauw werd er vaker een zielige vogel meegebracht door de leerlingen en langzamerhand kwamen er meer zelfgebouwde hokken in de klas te staan.

Dit raakte natuurlijk snel bekend in de buurt en als er weer een gewonde of jonge vogel werd gevonden, zei men: “Breng maar naar de vogelklas van Karel Schot”.

 

Alle in het wild levende vogelsoorten, vleermuizen, egels, marters en andere kleine zoogdieren kunnen bij de Vogelklas terecht. Voor andere soorten en bij plaatsgebrek weten de medewerkers van de Vogelklas de weg naar het juiste opvangcentrum.

Bij de Vogelklas werken ruim 100 vrijwilligers. Hun taak is vooral het schoonmaken van de verblijven en de materialen en het verzorgen van de dieren.

Ook dierenartsen en ecologen zijn betrokken bij de opvang.

 

We kregen te zien waar de vogels ondergebracht worden: al naar gelang de ernst van hun verwondingen of hun ziekte zitten ze alleen in een hok, gaan ze in een verwarmde ruimte of mogen ze naar buiten.

Binnen zagen we o.a. zwanen en meerkoeten in een bassin, meeuwen, een uil, een gans en een koperwiek. Daar bevond zich ook de ruimte waar men het voer bewaart. Dat wordt soms speciaal samengesteld als de toestand van een vogel daarom vraagt. De buitenruimte is grotendeels ingericht met volières en bassins.

 

Vorig jaar verleende de vogelklas eerste hulp bij de opvang van enkele honderden door olie besmeurde knobbelzwanen. Na een paar dagen werden zij overgebracht naar de tijdelijke noodopvang in Hoek van Holland waar medewerkers en vrijwilligers van de Vogelklas intensief hebben meegeholpen om de zwanen schoon te krijgen.

 

De vogels worden verzorgd tot ze in staat zijn weer voor zichzelf te zorgen waarna ze worden vrijgelaten. De tuinvogels krijgen hun vrijheid terug vanuit de tuin van de Vogelklas. Voor de andere vogels wordt met behulp van een ecoloog gezocht naar een geschikte locatie met voldoende voedsel en veiligheid.

 

Na een uur waarin we veel informatie kregen van een enthousiaste gids zocht ook onze groep de vrijheid weer op.

 

ConnieFeijen

Foto’s: Netty Wermeester

 Bijzonder hoog water in de grienden op 7 oktober 2017


gepubliceerd op 11 februari 2016

Wout Uittenbogaart filmde springtij in de grienden

Gepubliceerd op 10 feb. 2016

René Sluimer filmde deze twee wassende bevers in de Rhoonse Grienden. De vereniging bestaat in 2017 45 jaar. Opgericht om de Carnisse grienden tegen opspuiten te behoeden is de vereniging uitgegroeid tot een actieve vereniging die zich inzet tot het promoten en behouden van onze unieke en één van de laatste getijdengrienden in Nederland. Ook het polderlandschap dat zo nadrukkelijk aansluit bij de Grienden rekenen wij tot ons speerpunt. Niet voor niets heet de vereniging voluit: Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas.

 

Het gebied kent een rijke historie en heeft een weelde aan bijzondere planten en dieren. De griendcultuur wordt in de Rhoonse Grienden nog steeds in stand gehouden, door de wilgen in het gebied in een cyclus van drie jaar te knotten. De griendcultuur in de Carnisse Grienden wordt wegens bezuinigingen niet meer drie jaarlijks geknot. Besloten is dit gebied vrij te laten in haar natuurlijke groei. Wel worden de paden onderhouden. Reden genoeg om een bezoek te brengen aan deze mooie natuurgebieden. U kunt er heerlijk wandelen. Veel paden door de grienden zijn geschikt voor rolstoelgebruikers.


Klik op de pin voor: Rhoonse Grienden, Klein Profijt, Carnisse Grienden en het begin Vossenpad