Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas "De Carnisse Grienden"


Ontstaan van de vereniging de Carnisse Grienden

De Carnisse Grienden heeft een oppervlakte van ongeveer 32 ha. In 1972 was de oppervlakte verdeeld over drie eigenaren. De staat, het recreatieschap "Oude Maas" en de baggermaatschappij Volker. Het recreatieschap was weer eigendom van zeven omliggende gemeenten.

In 1972 werd het plan geopperd dat Volker het gebied zou opspuiten en daarna haar deel zou doorverkopen aan het recreatieschap. Het recreatieschap zou er dan een recreatiegebied van maken zoals we dat nu kennen langs de Oude Maas.

Gelukkig waren er veel tegengeluiden en werd er een actiegroep opgericht tot behoud van de Carnisse Grienden. Deze actiegroep “Redt de Carnisse Grienden” heeft twee jaar actie gevoerd en gelobbyd voor het behoud van de grienden. Uit deze actiegroep is de vereniging ontstaan. 

De formele oprichtingsdatum van onze vereniging is 7 maart 1972. Waarna de koninklijke goedkeuring verleend werd op 28 maart 1973. Sinds 1 januari 2010 zijn wij door de belastingdienst als ANBI instelling aangemerkt.


Bijzonder hoog water in de grienden op 7 oktober 2017Vereniging De Carnisse Grienden presenteert nieuw griendennatuurboekje.

Tijdens de algemene leden vergadering, op 13 april jl., presenteerde het bestuur van vereniging De Carnisse Grienden

het vernieuwde griendennatuurboekje; “Flora en Fauna in de Rhoonse en Carnisse Grienden en Klein Profijt”.

Als basis is het bestaande boekje van de vereniging: “Planten en Vogels in de Rhoonse en Carnisse Grienden”

gebruikt, het is evenwel meer uitgebreid en de soorten die er in worden beschreven, zijn soorten die expliciet in de

grienden voorkomen. De heer Piet Heezen van het Rabobank Coöperatiefonds mocht het eerste exemplaar in

ontvangst nemen.

De realisatie van het griendennatuurboekje is in eigen beheer van de vereniging uitgegeven en is volledig door

vrijwilligers gedaan. Zij hebben zich maandenlang verdiept in het verzamelen van gegevens en foto’s, en de

beschrijvingen van de verschillende soorten flora en fauna die in de griendengebieden te vinden zijn. Het uitgeven van

dit boekje zou niet mogelijk zijn geweest zonder hun hulp en expertise.

Maar ook zonder de geldelijke hulp van het Rabobank Coöperatiefonds, het Natuur en Recreatieschap IJsselmonde en

de Lionsclub Rhoon Oude Maas zou het uitgeven van een dergelijk boekje niet tot de mogelijkheden behoren. Mede

door hun bijdragen heeft dit boekwerkje het licht kunnen zien. De vereniging waardeert hun geste zeer.

Ook Amber Nederhand en Niels Godijn delen in de dank van de vereniging. Amber heeft de lay-out voor haar

rekening genomen en heeft er een prachtig boekwerkje van gemaakt.

Niels heeft met zijn natuurexpertise er zorg voor gedragen dat veel wetenswaardigheden van de soorten zijn

opgenomen in het griendennatuurboekje.

En uiteraard ook dank aan degene die hun foto’s gratis ter beschikking hebben gesteld t.b.v. het boekje. Hun namen

staan vermeld in het boekje.

Het griendennatuurboekje is hoofdzakelijk bedoeld als welkomstgeschenk voor nieuwe leden, maar zal ook worden

gebruikt bij presentaties op scholen in Albrandswaard


gepubliceerd op 11 februari 2016

Wout Uittenbogaart filmde springtij in de grienden

Gepubliceerd op 10 feb. 2016

René Sluimer filmde deze twee wassende bevers in de Rhoonse Grienden. De vereniging bestaat in 2017 45 jaar. Opgericht om de Carnisse grienden tegen opspuiten te behoeden is de vereniging uitgegroeid tot een actieve vereniging die zich inzet tot het promoten en behouden van onze unieke en één van de laatste getijdengrienden in Nederland. Ook het polderlandschap dat zo nadrukkelijk aansluit bij de Grienden rekenen wij tot ons speerpunt. Niet voor niets heet de vereniging voluit: Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas.

 

Het gebied kent een rijke historie en heeft een weelde aan bijzondere planten en dieren. De griendcultuur wordt in de Rhoonse Grienden nog steeds in stand gehouden, door de wilgen in het gebied in een cyclus van drie jaar te knotten. De griendcultuur in de Carnisse Grienden wordt wegens bezuinigingen niet meer drie jaarlijks geknot. Besloten is dit gebied vrij te laten in haar natuurlijke groei. Wel worden de paden onderhouden. Reden genoeg om een bezoek te brengen aan deze mooie natuurgebieden. U kunt er heerlijk wandelen. Veel paden door de grienden zijn geschikt voor rolstoelgebruikers.


Klik op de pin voor: Rhoonse Grienden, Klein Profijt, Carnisse Grienden en het begin Vossenpad