Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas "De Carnisse Grienden"


Ontstaan van de vereniging de Carnisse Grienden

De Carnisse Grienden heeft een oppervlakte van ongeveer 32 ha. In 1972 was de oppervlakte verdeeld over drie eigenaren. De staat, het recreatieschap "Oude Maas" en de baggermaatschappij Volker. Het recreatieschap was weer eigendom van zeven omliggende gemeenten.

In 1972 werd het plan geopperd dat Volker het gebied zou opspuiten en daarna haar deel zou doorverkopen aan het recreatieschap. Het recreatieschap zou er dan een recreatiegebied van maken zoals we dat nu kennen langs de Oude Maas.

Gelukkig waren er veel tegengeluiden en werd er een actiegroep opgericht tot behoud van de Carnisse Grienden. Deze actiegroep “Redt de Carnisse Grienden” heeft twee jaar actie gevoerd en gelobbyd voor het behoud van de grienden. Uit deze actiegroep is de vereniging ontstaan. 

De formele oprichtingsdatum van onze vereniging is 7 maart 1972. Waarna de koninklijke goedkeuring verleend werd op 28 maart 1973. Sinds 1 januari 2010 zijn wij door de belastingdienst als ANBI instelling aangemerkt.


Aankomende activiteit

  • Schoonmaak carnissegrienden, zaterdag 11 maart
  • Algemene ledenvergadering, donderdag 13 april


Braakballen pluizen

Op dinsdag 17 januari vond het jaarlijkse braakbalpluizen plaats. Gedurende deze avond werd de inhoud van de uilenballen uitgeplozen en gedetermineerd. Dit heeft als doel meer kennis te vergaren over het eetgedrag van de uilen en de verspreiding van kleine zoogdieren in onze gemeente.

Ondanks de schrale opkomst was het een buitengewoon gezellige en productieve avond voor zeven personen. In totaal zijn er een kleine honderd muizenschedels aangetroffen, verdeeld over vier soorten. Opmerkelijk is het lage aandeel spitsmuizen in vergelijking met andere locaties in Albrandswaard. Als alle data is geanalyseerd zullen de resultaten via één van de nieuwskanalen van de vereniging worden gepubliceerd. Wordt dus vervolgd.

Nieuwjaarsreceptie 2017

Het zal ongetwijfeld aan de weersomstandigheden hebben gelegen, maar de groep die de

nieuwjaarsreceptie bezocht op de Fram was kleiner dan gewoonlijk het geval is.

Heel begrijpelijk want het is uiteraard niet de bedoeling om elkaar de hand te willen schudden en daarbij

het risico op een ongeluk door gladheid te lopen.

Maar het was er niet minder gezellig om. De scouts van Fridtjof Nansen hadden de verwarming lekker

warm gestookt en de erwtensoep met stokbrood en de gegrilde worst waarop Teus Kraaijeveld ons

trakteerde, waren in een mum van tijd op en verdwenen.

Het was de eerste nieuwjaarsreceptie van Leo Heezen als voorzitter van de vereniging. Onder andere

refereerde hij daaraan, maar ook passeerden de hoogtepunten van het afgelopen jaar de revue.

Zijn speciale dank ging in zijn toespraak uit naar Elma Schreuders en Daan van Zanten die, na het

wegvallen van voorzitter Henk Zuidam, naast hun normale bestuurstaken, drie jaar lang het

plaatsvervangend voorzitterschap hebben vervuld en daarbij de vereniging gaande hebben gehouden.

Leo gaf aan wat de punten zijn van het bestuursbeleid in 2017. Zo kwam het 45-jarig bestaan van de

vereniging en de heruitgave van het natuurboekje te berde. Dit boekje zal onder de naam “Flora en Fauna

van de Rhoonse- en Carnisse Grienden” tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdagavond

13 april worden gepresenteerd.

Uiteraard kwamen ook de actuele punten, zoals het Buijtenland van Rhoon, de windturbineproblematiek,

de sanering van de Rhoonse Stort, de kwaliteitsimpuls van de Johannapolder, de gesprekken over de

polder Albrandswaard en de activiteiten aan bod.

Voor wat betreft het laatste gaf Leo aan dat Niels Godijn zich gaat bezig houden met het organiseren van

de activiteiten.

Het plan om tijdens zijn toespraak het bestuursbesluit om Teus Kraaijeveld te benoemen tot lid voor het

leven en hem de daarbij behorende oorkonde te overhandigen, moest jammer genoeg later, en met minder

toeschouwers, plaatsvinden omdat Teus eerder verhinderd was.

Uiteindelijk werd de gasten gevraagd naar de voorplecht van de Fram te gaan waar de traditionele

groepsfoto werd gemaakt door Ad Schreuders.gepuliceerd op 11 februari 2016

Wout Uittenbogaart filde springtij in de grienden

Gepubliceerd op 10 feb. 2016

René Sluimer filmde deze twee wassende bevers in de Rhoonse Grienden. De vereniging bestaat dit jaar 43 jaar. Opgericht om de Carnisse grienden tegen opspuiten te behoeden is de vereniging uitgegroeid tot een actieve vereniging die zich inzet tot het promoten en behouden van onze unieke en één van de laatste getijdengrienden in Nederland. Ook het polderlandschap dat zo nadrukkelijk aansluit bij de Grienden rekenen wij tot ons speerpunt. Niet voor niets heet de vereniging voluit: Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas.

 

Het gebied kent een rijke historie en heeft een weelde aan bijzondere planten en dieren. De griendcultuur wordt in de Rhoonse Grienden nog steeds in stand gehouden, door de wilgen in het gebied in een cyclus van drie jaar te knotten. De griendcultuur in de Carnisse Grienden wordt wegens bezuinigingen niet meer drie jaarlijks geknot. Besloten is dit gebied vrij te laten in haar natuurlijke groei. Wel worden de paden onderhouden. Reden genoeg om een bezoek te brengen aan deze mooie natuurgebieden. U kunt er heerlijk wandelen. Veel paden door de grienden zijn geschikt voor rolstoelgebruikers.


Klik op de pin voor: Rhoonse Grienden, Klein Profijt, Carnisse Grienden en het begin Vossenpad