Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas "De Carnisse Grienden"


Ontstaan van de vereniging de Carnisse Grienden

De Carnisse Grienden heeft een oppervlakte van ongeveer 32 ha. In 1972 was de oppervlakte verdeeld over drie eigenaren. De staat, het recreatieschap "Oude Maas" en de baggermaatschappij Volker. Het recreatieschap was weer eigendom van zeven omliggende gemeenten.

In 1972 werd het plan geopperd dat Volker het gebied zou opspuiten en daarna haar deel zou doorverkopen aan het recreatieschap. Het recreatieschap zou er dan een recreatiegebied van maken zoals we dat nu kennen langs de Oude Maas.

Gelukkig waren er veel tegengeluiden en werd er een actiegroep opgericht tot behoud van de Carnisse Grienden. Deze actiegroep “Redt de Carnisse Grienden” heeft twee jaar actie gevoerd en gelobbyd voor het behoud van de grienden. Uit deze actiegroep is de vereniging ontstaan. 

De formele oprichtingsdatum van onze vereniging is 7 maart 1972. Waarna de koninklijke goedkeuring verleend werd op 28 maart 1973. Sinds 1 januari 2010 zijn wij door de belastingdienst als ANBI instelling aangemerkt.


Ontwikkeling van de struinnatuur in de Johannapolder

Geachte griendenvrienden,

 

Vereniging De Carnisse Grienden is bij de aanloop en de ontwikkeling van de struinnatuur in de Johannapolder betrokken en graag willen wij u van het een en ander op de hoogte houden.

Onderstaand vindt u de laatste update die wij vandaag van SBB hebben gekregen. Deze zal ook in de lokale media worden gepubliceerd.

 

Vanaf half januari voert Staatsbosbeheer in opdracht van recreatieschap IJsselmonde werkzaamheden uit in de Johannapolder. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de essentaksterfte en het aanleggen van struinnatuur. De werkzaamheden zijn medio februari gereed.

 

Aanpak essentaksterfte

De essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel die bijna alle essen in Nederland aantast. De ziekte is feitelijk niet te genezen en verspreidt zich steeds sneller. Aangetaste bomen kunnen (grote) takken laten vallen en ineens omvallen. Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer voorkomen dat omvallende essen of essentakken gevaarlijke situaties veroorzaken.

 

Struinnatuur aanleg

Langs de Oude Maas worden twee uitkijkheuvels en zes zitelementen aangelegd. De uitloop van een watergang wordt vergraven om meer ruimte te geven aan getijdenatuur.

In een bosvak met populieren en eiken worden de populieren verwijderd om meer ruimte te geven aan de eiken, daarnaast worden hier extra eiken en meidoorns geplant. Van het hout van de populieren worden houtwallen gemaakt om het landschap afwisselender te maken en meer mogelijkheden te bieden voor vergroting van de biodiversiteit.

 

Hinder

Voor de bezoeker van het gebied kunnen de werkzaamheden hinder opleveren . Sommige paden zullen tijdelijk afgesloten zijn omdat ze beschikbaar moeten zijn voor werkverkeer.

 

Mochten er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, hoort u dat van ons.


Aankomende activiteiten

Jaarlijkse schoonmaak

zaterdag 09 maart

De jaarlijkse schoonmaak van de grienden. Dit jaar gaan we het groots aanpakken en organiseren we deze dag met de Lions Rhoon Oude Maas en met de Tafelronde 154 Rhoon. Meer informatie wordt u toegezonden.


Algemene ledenvergadering

donderdagavond 11 april

De Algemene Ledenvergadering. Verleden jaar kon de heer Louis Dolmans van de Stichting Doornik Natuurakkers vanwege de griep niet als gastspreker optreden. Voor de komende ALV hebben we hem bereid gevonden zijn lezing alsnog te komen houden. De Stichting staat een combinatie van biologisch-dynamische graanteelt met bescherming en herstel van akkervogels voor.


Bezoek Eendenkooi

In maart

Een bezoek aan de eendenkooi in Klein Profijt. De eendenkooi is een afgesloten deel van Klein Profijt dat alleen onder begeleiding kan worden bezocht. De datum wordt nog bekend gemaakt.


Fotoworkshop

zaterdag 29 juni

Albert leidt u weer door de digitale fotowereld heen en geeft assistentie en uitleg. Meer info komt t.z.t..


Excursie in de Sophiapolder

In juni of juli

Een excursie in de Sophiapolder. Dit natuureiland ligt midden in de rivier de Noord en is een van de weinige zoetwater plekken met getijdenwerking. Ook hierover wordt u tijdig geïnformeerd.

- Afgelopen activiteiten -

Nieuwjaarsreceptie


Vereniging De Carnisse Grienden verwelkomt 500ste lid.

Tijdens de Historische Landbouwdag, op het terrein van de Vlakkenburg aan de Essendijk te Rhoon, was het behoorlijk druk aan de tafel van De Carnisse Grienden. Veel mensen toonden niet alleen belangstelling voor de oude griendwerkersgereedschappen die tentoon werden gesteld, er waren vooral veel vragen met betrekking tot de ontwikkelingen rond het Buijtenland van Rhoon en de deze zomer opgerichte Gebiedscoöperatie waarvan de vereniging één van de oprichters is.

Ook de saneringsplannen inzake de Zegenpoldersedijk en de Rhoonse Stort, de stort van chemisch afval in deze dijk in de jaren zestig, hadden de aandacht. Het onomkeerbare besluit om in een lengte van ca. 1200 meter alle bomen op de dijk vanaf de Rhoonse jachthaven te verwijderen om er een nieuwe  leeflaag ter bescherming van het milieu in de Zegenpolder en de Rhoonse grienden op te leggen, werd met gemengde gevoelens ontvangen.

Positief werd gereageerd op de inbreng van de vereniging inzake de herinrichting van de dijk met lage beplanting zoals struwelen en struiken en eventueel niet diep wortelende en laagblijvende bomen. De gedachte erachter is aandacht voor de flora en fauna en de biodiversiteit van het gebied en de natuurlijke overgang van de grienden naar de polder.

Na het beantwoorden van de vele vragen en het inschrijven van nieuwe leden, kon aan het einde van de middag het 500ste lid van de vereniging worden ingeschreven. Het informatiepakket en het welkomstgeschenk, het griendennatuurboekje “Flora en Fauna in de Rhoonse en Carnisse Grienden en Klein Profijt”, werden overhandigd, het welkomstboeket is ondertussen bezorgd.

 Bijzonder hoog water in de grienden op 7 oktober 2017


gepubliceerd op 11 februari 2016

Wout Uittenbogaart filmde springtij in de grienden

Gepubliceerd op 10 feb. 2016

René Sluimer filmde deze twee wassende bevers in de Rhoonse Grienden. De vereniging bestaat in 2017 45 jaar. Opgericht om de Carnisse grienden tegen opspuiten te behoeden is de vereniging uitgegroeid tot een actieve vereniging die zich inzet tot het promoten en behouden van onze unieke en één van de laatste getijdengrienden in Nederland. Ook het polderlandschap dat zo nadrukkelijk aansluit bij de Grienden rekenen wij tot ons speerpunt. Niet voor niets heet de vereniging voluit: Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas.

 

Het gebied kent een rijke historie en heeft een weelde aan bijzondere planten en dieren. De griendcultuur wordt in de Rhoonse Grienden nog steeds in stand gehouden, door de wilgen in het gebied in een cyclus van drie jaar te knotten. De griendcultuur in de Carnisse Grienden wordt wegens bezuinigingen niet meer drie jaarlijks geknot. Besloten is dit gebied vrij te laten in haar natuurlijke groei. Wel worden de paden onderhouden. Reden genoeg om een bezoek te brengen aan deze mooie natuurgebieden. U kunt er heerlijk wandelen. Veel paden door de grienden zijn geschikt voor rolstoelgebruikers.


Klik op de pin voor: Rhoonse Grienden, Klein Profijt, Carnisse Grienden en het begin Vossenpad