Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas "De Carnisse Grienden"

foto's: Albert van Boerum en Thijs van der Sluijs


Ontstaan van de vereniging de Carnisse Grienden

De Carnisse Grienden heeft een oppervlakte van ongeveer 32 ha. In 1972 was de oppervlakte verdeeld over drie eigenaren. De staat, het recreatieschap "Oude Maas" en de baggermaatschappij Volker. Het recreatieschap was weer eigendom van zeven omliggende gemeenten.

In 1972 werd het plan geopperd dat Volker het gebied zou opspuiten en daarna haar deel zou doorverkopen aan het recreatieschap. Het recreatieschap zou er dan een recreatiegebied van maken zoals we dat nu kennen langs de Oude Maas.

Gelukkig waren er veel tegengeluiden en werd er een actiegroep opgericht tot behoud van de Carnisse Grienden. Deze actiegroep “Redt de Carnisse Grienden” heeft twee jaar actie gevoerd en gelobbyd voor het behoud van de grienden. Uit deze actiegroep is de vereniging ontstaan. 

De formele oprichtingsdatum van onze vereniging is 7 maart 1972. Waarna de koninklijke goedkeuring verleend werd op 28 maart 1973. Sinds 1 januari 2010 zijn wij door de belastingdienst als ANBI instelling aangemerkt.


Excursie reuzenbalsemien in Klein Profijt

Beste grienden- en poldervrienden,

 

In augustus staat het dichtbegroeide Klein Profijt vol met lila en roze reuzenbalsemienen. Om u dit te laten zien en er meer over te vertellen zal Netty Wermeester op woensdagochtend 10 augustus a.s. een excursie gidsen in Klein Profijt. De reuzen- of springbalsemien is een plantensoort die steeds verder in het landschap oprukt en gemakkelijk manshoog kan worden. Het is een indringer, een exoot, die moeilijk uit te roeien is. Sinds een aantal jaren mogen de zaden van deze plant evenals de plant zelf dan ook niet meer in ons land verkocht worden. Het is dus eigenlijk onkruid maar geeft de ruigte van Klein Profijt wel iets extra’s in deze periode. Daarnaast is er natuurlijk nog meer moois te zien in dit gebied

We verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats aan het eind van de Schenkeldijk. De wandeling zal 1½ á 2 uur duren. Stevig schoeisel wordt aangeraden.

Voor leden is de excursie gratis, zij hebben voorrang bij inschrijving. Niet-leden betalen € 5,00. Bij het aangaan van het lidmaatschap van de vereniging vervalt dit bedrag en betaalt men € 10,00 contributie per jaar.

Wilt u zich aanmelden voor deze wandeling, mail dan naar: activiteiten@carnissegrienden.nl

 


Natuurvereniging De Carnisse Grienden viert 50-jarig jubileum

In 1971 verenigden een aantal bezorgde burgers zich in het actiecomité “Red de Carnisse Grienden” met als doel het opspuiten van het natuurhistorische griendengebied langs de Oude Maas met giftig havenslib te voorkomen. Op 7 maart 1972 werd vanuit dit comité natuurvereniging “De Carnisse Grienden” opgericht, die dit jaar haar 50-jarig bestaan viert.

 

Sindsdien heeft de vereniging zich tot doel gesteld om het natuurhistorisch landschap in de polders en grienden in Midden IJsselmonde en langs de Oude Maas te beschermen en/of te herstellen. Daarnaast is zij actief met het bevorderen van belangstelling in en kennis over de natuur en het oude cultuurlandschap.

 

Om de verenigingsdoelen te bereiken, heeft de vereniging namens haar meer dan 500 leden intensief contact met allerhande overheden (gemeenten, provincie, NRIJ) en instellingen zoals Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap. Zienswijzen worden ingediend, er wordt gelobbyd, er wordt ingesproken tijdens raadsvergaderingen. Daarnaast wordt er jaarlijks een groot aantal (natuur)activiteiten georganiseerd.

 

In al die 50 jaren heeft “De Carnisse Grienden” zich met een groot aantal dossiers beziggehouden. Te denken valt aan het onderhoud en beheer van de Rhoonse & Carnisse Grienden en Klein Profijt, de plaatsing van windmolens, de herinrichting van de Johannapolder, de sanering van de Stort (bij de Rhoonse Jachthaven) en natuurlijk de herinrichting van het Buijtenland van Rhoon. Dit gebied dient als natuurcompensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte en de herinrichting moet leiden tot meer ruimte voor natuur, recreatie en natuur inclusieve landbouw met als doel om een vooraf vastgesteld streefbeeld te bereiken. In dit streefbeeld staat vermeld welke flora en fauna terug moeten keren in het polderlandschap.

 

Het feit dat De Carnisse Grienden al 50 jaar bestaat en nog springlevend en volop actief is, willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 14 mei 2022 wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd. Hierbij moet je denken aan de volgende activiteiten:

·       Rondvaarten met het schip de Fram over de Oude Maas en langs de grienden;

·       Rondleidingen door grienden en polders onder leiding van een gids;

·       Er zijn diverse fiets en wandelroutes beschikbaar;

·       Een Kabouterpadwandeling met knapzak door de Johannapolder voor de kleinste jeugd;

·       Er kunnen vogelhuisjes in elkaar worden geknutseld;

·       Schminken;

·       Een fotowedstrijd met prijzen (zie eerdere communicatie hierover);

·       Voorlichting over het ontstaan en beheer van de grienden;

·       Demonstraties van een imker;

·       Een receptie voor leden en genodigden in restaurant Abel (inclusief lezing van Ed Aldus);

 

Al deze activiteiten worden vanuit ons verenigingsgebouw De Kopstoof (nabij de ingang van de Rhoonse jachthaven, tegenover het zwembad) georganiseerd. De activiteiten starten vanaf 12.00 uur en duren tot 16.00 uur waarna voor leden en genodigden een receptie wordt gehouden in Grand Café Restaurant Abel (gelegen tegenover ons verenigingsgebouw De Kopstoof).

 

We nodigen iedereen uit om ons mooie jubileum mee te komen vieren en deel te nemen aan een of meerdere activiteiten.


Bijzonder hoog water in de grienden op 7 oktober 2017


gepubliceerd op 11 februari 2016

Wout Uittenbogaart filmde springtij in de grienden

Gepubliceerd op 10 feb. 2016

René Sluimer filmde deze twee wassende bevers in de Rhoonse Grienden. De vereniging bestaat in 2022 50 jaar. Opgericht om de Carnisse grienden tegen opspuiten te behoeden is de vereniging uitgegroeid tot een actieve vereniging die zich inzet tot het promoten en behouden van onze unieke en één van de laatste getijdengrienden in Nederland. Ook het polderlandschap dat zo nadrukkelijk aansluit bij de Grienden rekenen wij tot ons speerpunt. Niet voor niets heet de vereniging voluit: Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas.

 

Het gebied kent een rijke historie en heeft een weelde aan bijzondere planten en dieren. De griendcultuur wordt in de Rhoonse Grienden nog steeds in stand gehouden, door de wilgen in het gebied in een cyclus van drie jaar te knotten. De griendcultuur in de Carnisse Grienden wordt wegens bezuinigingen niet meer drie jaarlijks geknot. Besloten is dit gebied vrij te laten in haar natuurlijke groei. Wel worden de paden onderhouden. Reden genoeg om een bezoek te brengen aan deze mooie natuurgebieden. U kunt er heerlijk wandelen. Veel paden door de grienden zijn geschikt voor rolstoelgebruikers.


Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

Klik op de pin voor: Rhoonse Grienden, Klein Profijt, Carnisse Grienden en het begin Vossenpad