Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas "De Carnisse Grienden"


Ontstaan van de vereniging de Carnisse Grienden

De Carnisse Grienden heeft een oppervlakte van ongeveer 32 ha. In 1972 was de oppervlakte verdeeld over drie eigenaren. De staat, het recreatieschap "Oude Maas" en de baggermaatschappij Volker. Het recreatieschap was weer eigendom van zeven omliggende gemeenten.

In 1972 werd het plan geopperd dat Volker het gebied zou opspuiten en daarna haar deel zou doorverkopen aan het recreatieschap. Het recreatieschap zou er dan een recreatiegebied van maken zoals we dat nu kennen langs de Oude Maas.

Gelukkig waren er veel tegengeluiden en werd er een actiegroep opgericht tot behoud van de Carnisse Grienden. Deze actiegroep “Redt de Carnisse Grienden” heeft twee jaar actie gevoerd en gelobbyd voor het behoud van de grienden. Uit deze actiegroep is de vereniging ontstaan. 

De formele oprichtingsdatum van onze vereniging is 7 maart 1972. Waarna de koninklijke goedkeuring verleend werd op 28 maart 1973. Sinds 1 januari 2010 zijn wij door de belastingdienst als ANBI instelling aangemerkt.


Aankomende activiteiten

  • Schoonmaak carnissegrienden, zaterdag 11 maart
  • Algemene ledenvergadering, donderdag 13 april


Jungletocht 28 januari 2017

De uitgestelde tocht van 14 januari jl. vanwege het hoge water, is op 28 januari wel doorgegaan.

Onder deskundige leiding van Netty Wermeester hebben we deze tocht gemaakt. We waren met 8 personen, waaronder 3 jongens, die deze tocht heel “spannend en uitdagend “ vonden.

Deze Jungletocht is toch - zeker in de winter - heel iets anders dan langs de gebaande paden dit gebied doorkruisen. Laarzen zijn hard nodig en ook een stevige stok om je evenwicht te bewaren.

Onze gids Netty Wermeester wist op een enthousiaste  wijze heel veel te vertellen over de flora en fauna in dit gebied. Het lijkt of alles in de winter stil staat, maar dat is zeker niet het geval.

Voortdurend zijn er allerlei planten bezig met hun groeiproces, mede door de wisselende waterhoogte in dit gebied.

Een bijzonder gezicht is ook dat takken van bomen die omgevallen zijn, toch weer loodrecht doorgroeien.

 

In dit gebied is ook de bever actief. Afgekloven wilgentakken, glijwallen naar het water en stapels takken die bij elkaar gesleept zijn, waren hiervan de bewijzen.

 

Wij vonden het een avontuurlijke en leerzame tocht, met heel veel interessante onderwerpen, die door Netty met veel vakkennis en enthousiasme werd gebracht. Daarvoor dank namens de deelnemers.

 

Bij terugkomst op de parkeerplaats van Klein Profijt  kregen we van Elma en haar man nog een heerlijke kop erwtensoep. Dit smaakte uitstekend na deze tocht.  

 

Huib Westerhout.

Braakballen pluizen

Op dinsdag 17 januari vond het jaarlijkse braakbalpluizen plaats. Gedurende deze avond werd de inhoud van de uilenballen uitgeplozen en gedetermineerd. Dit heeft als doel meer kennis te vergaren over het eetgedrag van de uilen en de verspreiding van kleine zoogdieren in onze gemeente.

 

Ondanks de schrale opkomst was het een buitengewoon gezellige en productieve avond voor zeven personen. In totaal zijn er een kleine honderd muizenschedels aangetroffen, verdeeld over vier soorten. Opmerkelijk is het lage aandeel spitsmuizen in vergelijking met andere locaties in Albrandswaard. Als alle data is geanalyseerd zullen de resultaten via één van de nieuwskanalen van de vereniging worden gepubliceerd. Wordt dus vervolgd.

Resultaten pluisavond

Op 17 januari jongstleden heeft Vereniging de Carnisse Grienden een braakbalpluisavond georganiseerd voor belangstellenden. Tijdens deze avond werden een fors aantal braakballen van Kerkuilen uitgeplozen. Deze waren afkomstig uit de nestkast in de Vlakkenburg aan de Essendijk te Rhoon. Jaarlijks wordt de nestkast schoongemaakt, waarbij de braakballen die in de kast liggen worden verzameld.

De braakballen bestaan uit onverteerbare resten van prooien van de uilen, zoals botten en haren. Aan de hand van de schedels kunnen we zien om wat voor soort muizen het gaat. Tijdens de educatieve avond werd vooral het verschil tussen de drie muizengroepen belicht: woelmuizen, ware muizen en spitsmuizen. De pluizers hadden dit al snel in de vingers en peuterden maarliefst 235 muizen uit de braakballen, verdeeld over zes soorten. Met ruim 74% van het totaal was de Veldmuis de grote winnaar (of eigenlijk verliezer...) van de avond. Ook Huisspitsmuis werd met 21% geregeld aangetroffen.

In het bijgaande staafdiagram zijn de resultaten van zowel 2015 als 2016 weergegeven. Hier is te zien dat het dieet van de uilen in beide jaren verrassend vergelijkbaar is. Komende winter zullen we zien of dit ook in 2017 zo is.

klik op de grafiek voor een grotere versie.gepubliceerd op 11 februari 2016

Wout Uittenbogaart filmde springtij in de grienden

Gepubliceerd op 10 feb. 2016

René Sluimer filmde deze twee wassende bevers in de Rhoonse Grienden. De vereniging bestaat in 2017 45 jaar. Opgericht om de Carnisse grienden tegen opspuiten te behoeden is de vereniging uitgegroeid tot een actieve vereniging die zich inzet tot het promoten en behouden van onze unieke en één van de laatste getijdengrienden in Nederland. Ook het polderlandschap dat zo nadrukkelijk aansluit bij de Grienden rekenen wij tot ons speerpunt. Niet voor niets heet de vereniging voluit: Vereniging voor Natuur-en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas.

 

Het gebied kent een rijke historie en heeft een weelde aan bijzondere planten en dieren. De griendcultuur wordt in de Rhoonse Grienden nog steeds in stand gehouden, door de wilgen in het gebied in een cyclus van drie jaar te knotten. De griendcultuur in de Carnisse Grienden wordt wegens bezuinigingen niet meer drie jaarlijks geknot. Besloten is dit gebied vrij te laten in haar natuurlijke groei. Wel worden de paden onderhouden. Reden genoeg om een bezoek te brengen aan deze mooie natuurgebieden. U kunt er heerlijk wandelen. Veel paden door de grienden zijn geschikt voor rolstoelgebruikers.


Klik op de pin voor: Rhoonse Grienden, Klein Profijt, Carnisse Grienden en het begin Vossenpad