Rhoonse Stort

De Rhoonse Stort is een voormalige stortplaats van huisvuil en zwaar vervuild chemisch afval. De stort is ontstaan in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en is gelegen tussen de Zegenpoldersedijk en de Rhoonse grienden en is ongeveer 1200 mtr lang en 40 mtr breed. In de jaren 60 is de stort afgedekt met puin en grond. Later heeft er nog enige sanering plaatsgevonden door zichtbare vaten met afval te verwijderen.

 

Gebleken is dat er zich vervuild water vanaf de stortplaats door de dijk naar de Zegenpolder verplaatst. Er is daarom een plan opgesteld om verdere verspreiding van het verontreinigd water te beperken. Hiervoor wordt een nieuwe afdeklaag over de gehele stort aangebracht. Verder wordt er oa tegen de Zegenpoldersedijk aan de polderkant een extra grondbuffer van 30 mtr breed en 1 mtr hoog aangebracht.

  

Voor meer informatie:

Download
samenvatting_rhoonse_stort_14_april_2016
Adobe Acrobat document 2.2 MB

Om de afdeklaag aan te brengen zijn alle bomen en struiken op de voormalige stort verwijderd. In totaal praten we over zo’n vijf hectare bos. Omdat de deskundigen van mening zijn, dat het planten van bomen op de nieuw aangebrachte leeflaag onwenselijk is, zal ter compensatie deze aanplant ergens anders moeten worden gedaan. Het ziet er nu naar uit dat deze boscompensatie eindelijk in 2022 zal worden gerealiseerd nabij de Rhoonse Baan.

 

In 2019 is door de gemeente Albrandswaard het bestemmingsplan Grienden herzien. In principe zijn alle bestemmingen hetzelfde gebleven op de bestemming van het voormalige en te saneren stort na. De bestemming bleek plotseling te zijn veranderd van natuur in groen.  Wij als Carnisse Grienden hebben hiertegen een zienswijze ingediend, omdat deze aanpassing zal betekenen dat in de toekomst er geen bomen meer terug kunnen komen op de gesaneerde stort. Uiteindelijk hebben we ingesproken tijdens de raadscaroussel en later ook nog tijdens de raadsvergadering om het voorstel te wijzigen. De raad heeft die avond een voorstel aangenomen om in overleg met betrokken partijen en omwonenden een aanvaardbaar voorstel uit te werken.

 

Het saneringsproject heeft niet voorzien in de herinrichting van de Stort. Vanwege de te verwachten onderhoudskosten is door het NRIJ besloten alleen gras terug te brengen. Hiertegen zijn door verschillende organisaties bezwaren gemaakt en uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een  raadsbesluit om te onderzoeken hoe een natuurvriendelijke invulling aan het gebied kan worden gegeven. Door onze vereniging is hiervoor een plan gemaakt en uiteindelijk in een werkgroep verder uitgewerkt en aangeboden aan de politiek. We zijn nu 3 jaar verder en uitvoering van het plan heeft nog steeds niet plaatsgevonden.

Download
Rhoonse Stort 2023 - nulmeting flora en fauna
Rhoonse Stort 2023.pdf
Adobe Acrobat document 339.1 KB