Wet Natuurbescherming

Nieuwe natuurbeschermingswet

Vanaf 1 januari 2017 gaat de nieuwe natuurbeschermingswet in en vervangt het de drie oude wetten. 

De nieuwe natuurwet is beter afgestemd op Europese regelgeving.  De wet naar verwachting minder complex zijn en daardoor gemakkelijker zijn toe te passen.

 

Rolverdeling provincies en Rijk

Vanaf 1 januari 2017 bepalen in principes de provincies wat wel en niet mag in de natuur in hun gebied. 

Ook zorgen de provincies vanaf deze datum voor vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor het beleid van grote wateren.

De presentatie over de nieuwe wet die door Sander Elzerman op 10 nov aan belangstellenden van DCG is gegeven vindt u hier.

 

Voor meer informatie de volgende links:

http://www.natuurindegemeente.nl/aandeslagmetdenatuurwet

www.natuurindegemeente.nl

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/Default.aspx?main=home 

https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/juridische-bescherming/soortbescherming

Download
Wet Natuurbescherming_v1.0 PDF.pdf
Adobe Acrobat document 1.2 MB