Polder Albrandswaard

Voor de polder Albrandswaard is als onderdeel van het vernieuwen van het bestemmingsplan een Landschapsontwikkelingsplan (LOP) gemaakt. Het bijgewerkte bestemmingsplan is nu bijna goedgekeurd en de uitvoering van het LOP kan binnenkort starten. De basisgedachte van het LOP is de polder Albrandswaard een dusdanige meerwaarde te geven, dat een duurzaam agrarisch gebied ontstaat met een gebruikswaarde voor de bewoners van Albrandswaard. In het LOP zijn een veertiental projecten opgenomen om die basisgedachte te realiseren. 

De stichting Albrandswaards Landschap, als onderdeel van de vereniging Albrandswaard Landschap, was bedacht als één van de belangrijkste organisaties voor beheer en uitvoering van projecten. Echter vAWL heeft zich deze zomer opgeheven en ook de sAWL houdt op te bestaan.

Op verzoek van het bestuur van vAWL heeft DCG onderzocht of bepaalde activiteiten eventueel door DCG zouden kunnen worden ingevuld. DCG heeft duidelijk gesteld geen beheers- en uitvoeringstaken op zich te willen nemen. Ook in een gesprek met de betrokken wethouder en projectleider hebben we aangegeven geen uitvoerende taken op ons te willen nemen. Uiteraard willen we ons wel inzetten voor het behoud van de polder en meedenken over de verdere invulling van de verschillende projecten, waarbij incidentele groepsactiviteiten mogelijk door ons kunnen worden georganiseerd.