ANBI Gegevens

Naam: 

Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming voor Midden-IJsselmonde en Oude Maas "De Carnisse Grienden"

 

KvK en/of RSIN nummer:

KvK 40342365

RSIN 816544414

 

Postadres:

Emmastraat 37

3171AH Poortugaal

 

Telefoonnummer:

06-53 96 32 32

 

E-mailadres:

secretariaat@carnissegrienden.nl 

 

Doelstelling:

Het wekken van belangstelling voor de waarden van de natuur en het oude cultuurlandschap in het gebied van Midden-IJsselmonde en de Oude Maas in het bijzonder;

En streeft naar een zo goed mogelijke bescherming en herstel van deze natuur en dit cultuurlandschap, waaronder het in stand houden van griend, vloedbos- en andere rivieroevervegetaties, die aan de Oude Maas eigen zijn, en aan het voorkomen van verdere aantasting van het in de loop der eeuwen gegroeide polderlandschap.

De vereniging probeert actief de interesse voor de natuur te bevorderen door onder andere het organiseren van diverse activiteiten voor onze leden en belangstellenden.

 

Hoofdlijnen beleidsplan:

Het bestuur onderhoudt contacten met gemeenten, provincie, beheerders etc. om de belangen van het landschap zo goed als mogelijk te behartigen. Leden en belangstellenden kunnen deelnemen aan interessante uitjes. Daarnaast is het bestuur actief bij activiteiten in de regio, en worden door vrijwilligers rondleidingen gegeven in de Grienden. Driemaal per jaar komt het blad Rond Polder en Griend uit.

Tijdens de jaarvergadering (meestal april) legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het afgelopen jaar en worden de plannen voor het komende jaar uiteengezet.

 

Samenstelling Bestuur

Zie bestuur

 

 

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

 

 

  

Financiën

 

Download
20231231 DCG - Financieel verslag 2023 -
Adobe Acrobat document 239.2 KB

Verslagen:

Download
20231231 DCG - Bestuur verslag 2023.pdf
Adobe Acrobat document 284.3 KB