Natura 2000 gebied

De Rhoonse en Carnisse grienden behoren tot het Natura 2000-gebied Oude Maas. Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Natura 2000 wil de flora en fauna duurzaam beschermen. In juridische zin komt de Natura 2000 regelgeving voort uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen; in Nederland vertaald in de Natuurbeschermingswet.

 

Door de status Natura 2000 mogen er geen grote veranderingen worden doorgevoerd in deze unieke gebieden. Ook is bepaald dat voor elk Natura 2000-gebied een beheerplan wordt opgesteld waarin de praktische uitwerking van de instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied wordt beschreven. 

 

De Rhoonse en Carnisse grienden zijn nationaal en internationaal gezien uniek. Nederland heeft nog meer unieke gebieden waar kleine stukjes griend voorkomen. Ook deze worden extra beschermd. Zo is de Biesbosch Nationaal Park geworden. Verder zijn er nog kleine stukjes griend te vinden bij o.a. Ridderkerk en de Krimpenerwaard.

 

De vereniging blijft nauw volgen wat er gebeurt rond het concept beheerplan en zal afhankelijk van wat er in het beheerplan staat en als daar aanleiding voor is een zienswijze indienen. Zo blijft de vereniging zich actief inzetten tot bescherming en behoud van het gebied.

Zie ook onder het kopje windturbines.

Download
Oude Maas Natura 2000 Deltawateren Behee
Adobe Acrobat document 7.1 MB