Klein Profijt

Op 14 mei 2013 kreeg de vereniging het bericht dat het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) samen met Rijks Water Staat (RWS), in het Kader Richtlijn Water (KRW), plannen heeft om de waterkwaliteit in Klein Profijt te verbeteren. KRW, een Europese richtlijn, is bedoeld om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater op goed niveau te krijgen en te houden. Voor Klein Profijt betekent dit dat het leefgebied van de plaatselijke unieke flora en fauna zal verbeteren en herstellen.

In Klein Profijt wil men dit bereiken door een oude nevengeul te herstellen, de watergangen uit te diepen, de oevers te verflauwen en de plas minder diep te maken waardoor deze in de zone tussen water en land komt te liggen.

RWS gaat in het oosten van Klein Profijt de kooikreek verlengen. Dat betekent dat de kreek zal lopen vanaf het begin van het Kooigat bij de Rhoonse jachthaven tot aan de Veerweg bij het golfterrein waar een dam de geul zal afsluiten.

Toen deze plannen bij de vereniging bekend werden en ook duidelijk werd dat bij het uitdiepen van de geul een beverburcht gevaar zou lopen, is er contact geweest met de firma, de aannemerscombinatie GMB, MvO, KRW, die deze werkzaamheden gaat uitvoeren. Zij hebben onze zorg v.w.b. de burcht weg kunnen nemen door op plantekeningen te laten zien, dat door de geul een stukje te verleggen van zijn oude stroomgebied, de burcht gespaard blijft.

Het is nu 2014 en ondertussen zijn de werkzaamheden in volle gang. Wim Spoormaker stuurde ons enige tijd geleden deze foto's.

Hoewel alles er nogal modderig uitziet, vordert het werk gestaag. Veel boomstammen worden onder de modder gevonden. De wilgen die erbij zitten zijn het zwaarst om weg te halen omdat zij meestal alweer aan het uitlopen zijn. De bomen worden apart afgevoerd, terwijl de baggerspecie op twee zolderbakken wordt geladen en om beurten naar een beurtschip met een kraantje aan boord gebracht. Deze stort alles in het poldertje net buiten de Rhoone Jachthaven.

 

Leuk om te weten is dat de graafmachine die in de watergang van Klein Profijt bezig is, via GPS gestuurd wordt. Op een scherm wordt precies aangegeven op welke route, breedte en diepte de graafmachine moet werken.

 

De bevers in het gebied hebben geen last van de activiteiten. Zo zijn ze gesignaleerd mee zwemmend met de zolderbakken. Voor het broedseizoen moet alles klaar zijn en wordt de tijdelijke brug weggehaald.