Bevers in de Grienden


2018

Compilatie van beverwaarnemingen in de Rhoonse grienden, de Carnisse grienden en Klein Profijt door Marcel Nugteren (MarcelRhoon)2017

Bevers in de Koedood

Kroon op werk klimaatbuffer IJsselmonde

Waar natuurliefhebbers al tijden op hoopten, is bewaarheid: aan de oevers van de Koedood tussen de

A15 en de Rhoonse Baan zijn bevervraatsporen ontdekt! Ook in het natuurgebied ‘de schil’ bij de Rode

Boog zijn verse beversporen ontdekt. Zover binnendijks zijn bevers tot op heden niet geweest. Sinds

2010 heeft ARK Natuurontwikkeling - in samenwerking met en steun van diverse partners en partijen

waaronder het Wereld Natuur Fonds - hard gewerkt om in de Koedood - op de grens van Rotterdam en Albrandswaard - een klimaatbuffer te realiseren. De komst van de bever is een kroon op dit werk.

Dat bevers het goed doen langs de Oude Maas is al een tijdje bekend. Er zijn diverse beverburchten gevonden in de Carnisse Grienden, Klein Profijt, de Rhoonse Grienden en op de Beerenplaat bij Spijkenisse. In de Visserijgriend van Hoogvliet en het meer noordelijk gelegen Ruigeplaatbos worden al enige jaren bevervraatsporen gezien. Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden waarin extra (regen)water kan worden opgevangen (gebufferd), dat vervolgens in drogere periodes weer vrijkomt. Bij voldoende bergend oppervlak hoef er met dit proces geen water van buitenaf, dat vaak van een slechtere kwaliteit is, te worden ingelaten. Naast ruimte voor water krijgt de natuur de vrije hand en kunnen riet en ruigtes zich spontaan ontwikkelen. Zangvogels, insecten en kleine zoogdieren vinden in klimaatbuffers rust en ruimte om zich te vestigen, wat voor het publiek volop kansen biedt om hiervan te genieten. Met het oog op de toekomst, met een stijgende zeespiegel en daardoor verziltende rivieren, is langs de oevers van het riviertje de Koedood op IJsselmonde ruimte gemaakt voor natuurlijke waterberging. Zo kan IJsselmonde op termijn onafhankelijk raken van de inlaat van zilt rivierwater. De natuur kan hier sindsdien ongestoord haar gang gaan. In dit laaggelegen, voedselrijke deltagebied ziet de vegetatie van riet en wilg al snel zijn kans schoon. En laten die wilgen nu net het favoriete kostje zijn van bevers! De aantrekkingskracht van een robuust, voedselrijk en rustig gebied is blijkbaar toch de grote verleiding geweest voor dit oer-Hollandse, grote knaagdier om zijn territorium uit te breiden naar de klimaatbuffer IJsselmonde. Wat een fantastisch resultaat van een slim stukje natuurinrichting!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bron: ARK Natuurontwikkeling / Ineke van Dort / E: ineke.vandort@ark.eu / T: 06 20449875 Of kijk op: www.ark.eu/gebieden/de-delta/ijsselmonde/koedood-en-zuidpolder


12-01-2017 foto's van Netty Wermeester bij hoog water2016

24-05-2016 Foto's van Elma


10 feb. 2016 René Sluimer filmde deze twee wassende bevers in de Rhoonse Grienden. 

29-4-2016 Bever door Netty Wermeester

 2015

Gepubliceerd op 2 feb. 2015

Beverburcht in de  Rhoonse Grienden 


Gepubliceerd op 6 okt. 2015

Bevers is de Rhoonse Grienden...

Onder Rotterdam ligt recreatiegebied IJsselmonde met de Rhoonse en Carnisse Grienden. In dit langgerekte gebied langs de Oude Maas kun je genieten van prachtige vergezichten en verrassende doorkijkjes op het water. Van polderlandschappen met sloten, boerderijen, landweggetjes, dijken en van parkachtige recreatieterreinen waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen.

In Klein Profijt (70 ha.) langs de Oude Maas bij Rhoon speelt eb en vloed een belangrijke rol. Twee keer per dag tijdens vloed overstroomt deze wilgenjungle met zoet rivierwater, om met eb weer leeg te stromen. Het planten- en dierenleven heeft zich aan deze harde maar voedselrijke omstandigheden aangepast.

In het vroege voorjaar ziet Klein Profijt geel van de Spindotters. Deze grote gele bloem is nauw verwant aan de Dotterbloem, maar komt alleen voor in zoetwatergetijdengebieden. Klein Profijt is een voorbeeldterrein voor natuurontwikkeling in de Zuid-Hollands Delta.

MarcelRhoon

02-02-2015 Bevers in Klein Profijt. (Rhoon)

Piet de Kreij


Gepubliceerd op 14 dec. 2015

Voor de bioscoopfilm "Holland, Natuur in de Delta" filmde ik in 2015 bevers bij daglicht. Diverse van mijn shots en geluidsopnamen waren op het grote doek te zien. Toch bleef er veel mooi materiaal liggen. Wat dat is zie je in dit filmpje.

Wil je meer weten over bevers en mijn werk? Kijk dan op mijn Facebookpagina: "Bevers in Nederland of op mijn blog: europesebever.blogspot.nl

Ik geef beverlezingen, ik verkoop mijn boek "Avonden aan de Waterkant: (ook bij Bolcom) en mijn bever-dvd's.

Wil je meer weten? Mail me op willydekoning@home.nl2014

Bever in Rhoonse grienden 10 dec 20142013

4 juni 2013 Bevers in de Rhoonse grienden en de Maas

MarcelRhoon