NIEUWJAARSRECEPTIE 2016.

 Er werd goed gehoor gegeven aan de uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie. Zo’n 40 leden vonden hun weg naar de Koedoodsehaven waar de Fram opgeruimd en warm gestookt (met dank aan de scouts van scoutinggroep Fridjoff Nansen) op de mensen lag te wachten.

 

De Fram is al zovele jaren het traditionele ontmoetingspunt voor deze festiviteit. Slechts eenmaal, vanwege groot onderhoud van de Fram, is de receptie gehouden in Het Boerderijtje, een locatie waar we ook welkom zijn tijden de Algemene Leden Vergadering. Het is altijd fijn om te mogen rekenen op de medewerking van beide organisaties. 

Terwijl iedereen zich tegoed deed aan de erwtensoep met stokbrood die ook nu gesponsord werd door Teus Kraaijeveld, memoreerde plaatsvervangend voorzitter Daan van Zanten in zijn toespraak aan het unieke natuurgebied dat de oprichters van de vereniging bijna 45 jaar geleden voor ogen stond, en aan de doelstellingen die bij de oprichting in 1972 niet alleen toen, maar ook nu nog actueel zijn.
Met betrekking tot de bestuurlijke aangelegenheden voor het jaar 2015 sprak Daan over het Buijtenland van Rhoon en de Kwartiermakers die in 2016 een gebiedscoöperatie voorstaan, waar de vereniging haar bijdrage aan wil leveren.

Aan de provinciale plannen tot het plaatsen van windturbines langs de Oude Maas besteedde Daan aandacht en het hierbij samen optrekken met de Natuurvereniging IJsselmonde.
De goede contacten met de Groenservice Zuid-Holland inzake het onderhoud van de grienden, de aanpak van de Rhoonse Stort en de aanleg van de Groene Loper naar de Oude Maas en naar het recreatiegebied in de Johannapolder, werden ter berde gebracht.

Speciale aandacht vroeg Daan voor de beide gidsen Corry van Kooten en Netty Wermeester die zo enthousiast wandelingen begeleiden, aan de prachtige Beverlezing van Willy de Koning in oktober, aan het plaatsen van een bank aan de Vossenpadroute, mede mogelijk gemaakt door het DeltaPort Donatiefonds, aan de zo succesvolle Kabouterpad activiteit die Elena Breeman zo goed voor haar rekening nam en aan de crea-ochtend met het maken van een mezenbolhanger, onder de bezielende leiding van Netty Wermeester.

Daan blikte vooruit op de dingen die in 2016 staan te gebeuren. Het vervolg van de bestuurlijke zaken die hierboven de revue zijn gepasseerd, maar ook de jaarlijkse schoonmaak van de Carnisse grienden op zaterdag 12 maart, de Algemene Leden Vergadering op donderdagavond14 april. Andere activiteiten worden via de mail en per Rond Griend & Polder bekend gemaakt.
De enquête waarmee het bestuur de wensen van de leden kenbaar wil hebben, is nieuw en recent naar de leden verstuurd. 

De veranderingen in het bestuur die het afgelopen jaar geweest zijn en de veranderingen die het komend jaar zullen spelen, worden genoemd. 
Daan benoemt Leo Heezen die interesse heeft in het voorzitterschap van de vereniging en die zich reeds in de laatste RG&P heeft voorgesteld.
Albert van Boerum, de nieuwe webmaster die de enquête heeft opgezet, wordt in het zonnetje gezet.
Maar ook Etienne van Noordenne, die elke keer weer kans ziet een mooie uitgave van Rond Griend & Polder te maken krijgt een veer en Elma Schreuders wordt als onvolprezen secretaris genoemd. Zij heeft, samen met Daan, in de afgelopen 3 jaren het waarnemend voorzitterschap bekleed. 
Daan refereert nog aan het stijgend ledenaantal dat bijna de 400 heeft gehaald. 

Daan dankt de Scouts voor hun gastvrijheid. Perfect zoals zij zich steeds weer presenteren.
Teus Kraaijeveld wordt voor bedankt voor zijn jarenlange bijdrage aan de Nieuwjaarsreceptie. Zonder zijn erwtensoep met stokbrood zou het een stuk minder gezellig zijn. Een goede fles wijn (zonder krans, maar wel een boeket voor zijn vrouw Mina) worden hem overhandigd.

Daan eindigt met het uitspreken van de hoop dat het jaar positieve ontwikkelingen voor de vereniging maar vooral ook voor ons unieke grienden- en poldergebied zal brengen. En last but least, veel genieten van de prachtige natuur daar!

Na de goede wensen voor het jaar 2016, introduceert Leo Heezen zich. Hij geeft een korte impressie van zijn achtergrond en zijn werkzaam leven. 
Leo is zijn carrière begonnen bij de TU Delft en heeft als chemisch technoloog bij DSM in veel verschillende landen gewerkt. Tijdens zijn laatste functie als project/belangenbehartiger was Leo voor de chemische industrie bij de EU in Brussel werkzaam.

Leo is altijd nauw betrokken geweest bij de Rhoonse grienden. Geboren aan de Havendam als kind van de sluiswachter en griendwerker die gewerkt heeft aan het toegankelijk maken van de Rhoonse grienden, heeft hij veel tijd doorgebracht in die omgeving. De Stort, de aanleg van de jachthaven en de bouw van het zwembad, Leo is er getuige van geweest. De grienden waren en zijn derhalve een stuk van zijn leven.
Ook zijn betrokkenheid bij de planontwikkelingen rond het Rhoonse Veer, de aanleg van de Johannapolder en de verkeerssituatie bij de Don Boscoschool, staan in zijn CV.

Het landschappelijk belang van de Rhoonse polders gaat Leo aan het hart. Leo wil de ontwikkelingen nauwlettend en kritisch volgen en waar mogelijk bijsturen om de polders te behouden. 
Niet alleen het Buijtenland van Rhoon heeft Leo zijn aandacht. De problematiek van de windturbines die aan de oevers van de Oude Maas staan gepland, en de transformatie van de Johannapolder tot recreatiegebied behoren tot Leo zijn aandachtspunten.
Na deze woorden werd een ieder gevraagd naar het voordek te gaan voor de traditionele groepsfoto. Het was weer een plaatje!